กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (หมวดลาดตระเวนระยะไกลกองกำลังป้องกันชายแดน ด้านจันทบุรี-ตราด) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าที่พยาบาลและนักดำน้ำ ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุจมน้ำ

Release Date : 27-02-2022 22:19:18
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (หมวดลาดตระเวนระยะไกลกองกำลังป้องกันชายแดน ด้านจันทบุรี-ตราด) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าที่พยาบาลและนักดำน้ำ ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุจมน้ำ

1. เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (หมวดลาดตระเวนระยะไกลกองกำลังป้องกันชายแดน ด้านจันทบุรี-ตราด) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าที่พยาบาลและนักดำน้ำ ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุจมน้ำ ทราบชื่อภายหลังว่า เด็กชายภูวนาถ นกกูลพงษ์ อายุ 3 ปี อยู่บ้านเลขที่ 43/6 หมู่2 ตำบล โป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัด จันทบุรี ณ สระน้ำบริเวณบ้านพญากำพุช หมู่ 2 ตำบล โป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ผลการปฏิบัติ สามารถนำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาได้

2. เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓๓๐ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ๑๘๒) จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนและออกให้บริการ วัดความดันโลหิต จ่ายยาตามอาการ พร้อมแนะนำมาตรการในการป้องกัน Covid-19 ให้กับ ประชาชนในพื้นที่ บ้านหาดเล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ในโครงการ “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”

3. เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๐๐๐ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ๑๘๒) จัดกำลังพล จำนวน ๘ นาย ร่วมทำสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ โรงเรียนบ้านหาดเล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ตามโครงการ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)

4. เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๑) จัดกำลังพล จำนวน ๖ นาย ทำการปรับภูมิทัศน์ พัฒนาทำความสะอาด ณ วัดป่าคลองใจ หมู่ที่ ๖ บ้านตระกูลพัฒนา ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ตามโครงการ "บวร" (บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยในพื้นที่

5. เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (กองพันทหารราบ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด) จัดกำลังพล จำนวน ๕ นาย ร่วมกับ นางรัชนี  เอิบพบ ผู้ใหญ่บ้านแหลมฆ้อ หมู่ที่ ๒ ลงพื้นที่สำรวจสถานที่เตรียมการจัดกิจกรรม “รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารรีรัตนราชกัญญา” พร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำตราด ณ บริเวณริมแม่น้ำตราด หมู่ที่ ๒ ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

6. เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 1400 กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 2) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่  ทำกิจกรรม "บวร" (บ้าน วัด โรงเรียน) ร่วมกันขนย้ายโลงศพจากการได้รับบริจาคจำนวน 69 โลง ณ วัดทรัพย์เจริญ หมู่ 11 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

7. เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๑) จัดกำลังพล จำนวน ๖ นาย ดำเนินการต่อห้องครัว และประเมินการเดินสายไฟ ในโครงการ “สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้” ให้กับ นายวิชัย  นาคดี บ้านเลขที่ ๓๓๗ หมู่ที่ ๒ บ้านเขาขาด ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

8. เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 0900 กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 4) จัดกำลังพลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พยาบาล ดำเนินโครงการตบเท้าเข้าชุมชนมอบข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม  ตรวจสุขภาพเบื้องต้น และมอบยาสามัญประจำบ้าน ให้กับ นายปะ อินทรารักษ์ อายุ73 ปี อยู่บ้านเลขที่ 45/1 หมู่ 11 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ ไม่มีที่ดินทำกิน อาศัยอยู่คนเดียว

9. เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 0900 กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (กองพันทหารราบหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 บ้านทุ่งม่วง ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ทำกิจกรรม "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน" ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยเข้าช่วยเหลือ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ยากจน ในพื้นที่ บ้านทุ่งม่วง ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

10. เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา๐๙๐๐ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑ (ชุดปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑๓) จัดกำลังพลให้ความช่วยเหลือหน่วยงานราชการในพื้นที่ โดยร่วมกับ เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนินจำปาฯ พัฒนาและทำความสะอาดเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ให้สวยงาม บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนินจำปา หมู่ที่๓ บ้านเนินจำปา ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

 

11. เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา๐๙๐๐ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑ (ชุดปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑๔) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย จัดกิจกรรม"หมอเดินเท้าเข้าชุมชน ๑ วัน ๑ ครอบครัว" โดยเข้าเยี่ยม นายสิทธิ  ชิดประทุม อายุ ๕๗ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๔๕/๒ หมู่ที่๘ ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นผู้ป่วยพิการโรคความดันโลหิตสูง โดยหน่วยได้ดำเนินการ ตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ  เพื่อไว้ใช้ในชีวิตประจำวันและเพื่อป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

12. เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย ศูนย์ปฏิบัติบัติการพิเศษที่ ๖๑ (ชุดปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑๕) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย เข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าชุมชน ๑ วัน ๑ ครอบครัว" บ้านคลองสน หมู่ที่๓ ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด เข้าเยี่ยม นางบังอร เครือนุช อายุ ๘๐ ปี บ้านเลขที่ ๑๒/๔ หมู่ ที่๓ฯ ครอบครัวนี้มีสมาชิก ๖ คน โดยได้ตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลสุขภาพในเบื้องต้น สอบถามปัญหาความเดือดร้อนต่างๆในพื้นที่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

13. เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๓๐ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑ (ชุดปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑๗) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย จัดกิจกรรม"หมอเดินเท้าเข้าชุมชน ๑ วัน ๑ ครอบครัว" โดยเข้าเยี่ยมนางแดง สิกบุตร อายุ ๘๒ ปี ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง อยู่บ้านเลขที่ ๖๔ หมู่ที่๑ ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยหน่วยได้ดำเนินการตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อไว้ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙(COVID-19) ครอบครัวนี้มีสมาชิก ๔ คน

14. เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๓) จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล จำนวน ๓ นาย ดำเนินโครงการ " หมอเดินเท้าเข้าชุมชน " โดยเยี่ยมพบปะประชาชน จำนวน ๒ ราย ดังนี้

  ๑. พระใบฎีกา สำลี สังวะโร อายุ ๖๖ ปี เจ้าอาวาสวัดบ้านท่าเส้น ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ซักประวัติเบื้องต้น  แผลโดนระเบิดที่เท้าขวา แผลตั้งแต่ ปี ๒๕๓๓ เป็นแผลเรื้อรัง ไม่มีโรคประจำตัว  เบื้องต้นเจ้าหน้าที่พยาบาล ได้ล้างแผลปิดแผลและมอบยาสามัญประจำบ้านให้กับผู้ป่วย

 ๒.นางเรือน บัวทอง อายุ ๖๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๘ หมู่ ๘ ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ซักประวัติเบื้องต้น  มีโรคความดันโลหิตสูง ไม่เคยขาดยา ไม่เคยแพ้ยา  มีอาการปวดเข่า เบื้องต้น เจ้าหน้าที่พยาบาล ได้มอบยาสามัญประจำบ้านให้กับผู้ป่วย