กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพล ทำการสำรวจเส้นทางที่ชำรุดจากอ่างเก็บน้ำห้วยแร้ง

Release Date : 28-02-2022 14:54:11
กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพล ทำการสำรวจเส้นทางที่ชำรุดจากอ่างเก็บน้ำห้วยแร้ง

๑. เมื่อ ๒๗ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพล จำนวน ๗ นาย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว ผู้ใหญ่บ้านทับมะกอกฯ และตัวแทนประชาชนในพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยแร้ง ฯ ทำการสำรวจเส้นทางที่ชำรุดจากอ่างเก็บน้ำห้วยแร้ง ไปยัง หน่วยพิทักษ์อุทยานน้ำตกคลองแก้ว เพื่อเตรียมการในการป้องกันภัยแล้งในพื้นที่ บริเวณ หมู่ที่ ๕ บ้านทับมะกอก ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๒. เมื่อ ๒๗ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๓ ฯ ) จัดกำลังพล พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัวประชาชน จำนวน ๖ ราย ในพื้นที่ ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๓. เมื่อ ๒๗ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( พัน.ร.ฉก.นย.ตราด ) จัดกำลังพลร่วมกับ นาย ปรีชา  แสวงหาทรัพย์ ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมจัดกิจกรรม “รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา” เก็บ คัดแยก ขยะชายหาด และขยะในทะเล โดยมุ่งเน้นขยะพลาสติกประเภทขวดน้ำดื่ม เพื่อนำไปแปรรูปฯ ณ หาดอ่าวท่ากระดาน บ้านธรรมชาติล่าง หมู่ที่ ๖ บ้านธรรมชาติล่าง ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

๔. เมื่อ ๒๗ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( พัน.ร.ฉก.นย.จันทบุรี ) ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยาน เจ้าหน้าที่กู้ภัย อำนวยความสะดวก และจัดระเบียบยานพาหนะ ให้กับประชาชนที่เดินทางมานมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง และปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับ นส.กัณฑ์นรี สยะนานนท์ อายุ ๒๘ ปี มีอาการหน้ามืด เวียนศีรษะ จนท.ได้ทำหารปฐมพยาบาลเบื้องต้น จ่ายยาแก้เวียนศีรษะ สังเกตอาการ และวัดความดัน และให้พักผ่อนจน ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น และอาการกลับมาเป็นปกติ ณ จุดพยาบาลของหน่วย เขาคิชฌกุฏ  ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

๕. เมื่อ ๒๗ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑ ) จัดกำลังพล พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัวนางสิม ปิยะสัจจา อายุ ๘๕ ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวาน อยู่บ้านเลขที่ ๒๖ หมู่ที่๓ ตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

๖. เมื่อ ๒๗ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑ ) จัดกำลังพล พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นายคนึง ศรีบุญ อายุ ๖๒ ปี บ้านเลขที่ ๑๘/๖ หมู่ที่ ๒ บ้านด่านใหม่  ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

๗. เมื่อ ๒๗ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑ ) จัดกำลังพล พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมพระสมุห์ประกิจ เตชปุญโญ เจ้าอาวาสวัดทุ่งไก่ดัก หมู่ที่ ๔ ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๘. เมื่อ ๒๗ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชปศ.๖๑๓ ศปศ.๖๑ ) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย จำนวน ๒ นาย เข้าพบปะเยี่ยมเยียน ตรวจสุขภาพเบื้องต้น แนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้ และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าชุมชน ๑ วัน "โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางสาวก้าน  คงนิ่ม อายุ ๘๓ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๐๐ บ้านมะค่า  หมู่ที่ ๘ ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี