รอง ผบ.กปช.จต.(นว.) ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.อนุพงษ์ ทะประสพ ผบ.กฝร.กร. และคณะฯ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับ ผบ.กปช.จต.

Release Date : 02-03-2022 16:36:07
รอง ผบ.กปช.จต.(นว.) ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.อนุพงษ์  ทะประสพ ผบ.กฝร.กร. และคณะฯ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับ ผบ.กปช.จต.

เมื่อ 2 มี.ค.65 พล.ร.ต.ปราโมทย์  เสริมสัย รอง ผบ.กปช.จต.(นว.) ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.อนุพงษ์  ทะประสพ (ตท.24) ผบ.กฝร.กร. และคณะฯ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับ ผบ.กปช.จต. และกำหนดการฝึกทบทวนเคลื่อนที่และตรวจความพร้อมของเรือในพื้นที่ ทรภ.1 ณ ห้องรับรอง บก.กปช.จต.