รอง ผบ.กปช.จต. เป็นผู้แทน ผบ.กปช.จต. ให้การต้อนรับ พล.อ.ธิติชัย เทียนทอง รอง เสธ.ทหาร และคณะ

Release Date : 03-03-2022 16:26:18
รอง ผบ.กปช.จต. เป็นผู้แทน ผบ.กปช.จต. ให้การต้อนรับ พล.อ.ธิติชัย  เทียนทอง รอง เสธ.ทหาร และคณะ

เมื่อ 031430 มี.ค.65 พล.ร.ต.อภิรักษ์  กลิ่นหม่น รอง ผบ.กปช.จต. เป็นผู้แทน ผบ.กปช.จต. ให้การต้อนรับ พล.อ.ธิติชัย  เทียนทอง รอง เสธ.ทหาร และคณะ ในการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ กปช.จต. ณ. บก.กปช.จต. ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี