รอง ผบ.กปช.จต.(นย.) เป็นผู้แทน ผบ.กปช.จต. ให้การต้อนรับ ผบ.รร.สธ.ทร.ฯ และคณะฯ

Release Date : 03-03-2022 16:52:30
รอง ผบ.กปช.จต.(นย.)  เป็นผู้แทน ผบ.กปช.จต. ให้การต้อนรับ ผบ.รร.สธ.ทร.ฯ และคณะฯ

เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ.๖๕ พล.ร.ต.อภิรักษ์  กลิ่นหม่น รอง ผบ.กปช.จต.(นย.)  เป็นผู้แทน ผบ.กปช.จต. ให้การต้อนรับ ผบ.รร.สธ.ทร.ฯ และคณะฯ ณ ห้องรับรอง บก.กปช.จต.(๑) และรับฟังบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม บก.กปช.จต.(๑) ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี