กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ร้อย.ยานเกราะ กจต.) จัดกำลังพลร่วมจัดกิจกรรม "รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา"

Release Date : 04-03-2022 10:35:50
กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ร้อย.ยานเกราะ กจต.) จัดกำลังพลร่วมจัดกิจกรรม "รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา"

๑. เมื่อ ๓ มี ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ร้อย.ยานเกราะ กจต.) จัดกำลังพลร่วมจัดกิจกรรม "รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา" ทำการเก็บและคัดแยกขยะโดยมุ่งเน้นขยะพลาสติกประเภทขวดน้ำดื่ม บริเวณถนนเส้นทางหลวงหมายเลข ๓๒๔๗ (แยกบ้านใหม่) ระยะทางโดยประมาณ ๑ กม. ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๒. เมื่อ ๓ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ฉก.นย.๑๘๒ ) จัดกำลังพลสนับสนุนกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ทำการติดตั้งถังบรรจุน้ำ ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ถัง ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ให้กับ วัดเกษมศรีมาราม (วัดหาดเล็ก) หมู่ที่ ๔ ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๓. เมื่อ ๓ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพล พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัวผู้ป่วย จำนวน ๔ ราย ในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ และ หมู่ ๔ ตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๔. เมื่อ ๓ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๓ ฯ ) จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล ให้การสนับสนุนการตรวจ ATK ให้กับเด็กนักเรียน และ คณะครู โรงเรียนบ้านตาหนึก ณ โรงเรียนบ้านตาหนึก หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๕. เมื่อ ๓ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( พัน.ร.ฉก.นย.ตราด ) จัดกำลังพล จำนวน ๕ นาย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม ฯ มอบเครื่องบริโภคพื้นฐานให้กับผู้ที่กักตัว (ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง) เพื่อใช้บรรเทาความเดือดร้อนในช่วงที่กักตัวสังเกตอาการ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ณ พื้นที่ หมู่ที่ ๓ บ้านท่ากุ่ม ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๖. เมื่อ ๓ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ร้อย.ยานเกราะ กจต. ) จัดกำลังพลร่วมกับ เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งน้ำร้อน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และผู้นำชุมชน จัดกิจกรรม "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน" ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ พร้อมทั้งแจกจ่ายยาสามัญประจำบ้าน มอบข้าวสาร หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอร์  ให้แก่ ครอบครัว นาย สุพี กันตา อายุ ๖๑ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๕๘/๑ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโป่งน้ำร้อน  อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๗. เมื่อ ๓ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑ ) จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนวัดเกวียนหัก ( สมบัติราษฎร์นุกูล ) หมู่ที่ ๗ ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

๘. เมื่อ ๓ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑ ) จัดกำลังพลสนับสนุนอำเภอเกาะช้าง  ในการปฏิบัติหน้าที่การรักษาความปลอดภัย สถานที่กักกันตัวผู้มีความเสี่ยงสูง   ( Local  Quarantine )  ณ โรงแรม เดอะ บลู เกาะช้างรีสอร์ท บ้านคลองพร้าว หมู่ที่ ๔  ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

๙. เมื่อ ๓ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑ ) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย จำนวน ๓ นาย เข้าพบปะเยี่ยมเยียนตรวจสุขภาพ แนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้ และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าชุมชน "โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นายแสม  ไชโย อายุ ๕๙ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๙ บ้านมะค่า หมู่ที่๘ ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี