กปช.จต. ดำเนินการจัดจัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

Release Date : 05-03-2022 15:32:34
กปช.จต. ดำเนินการจัดจัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

๖. เมื่อ ๔ มี ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชค.ทพ.นย.๔ ฯ) ดำเนินการจัดจัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ หมู่ ๔ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๔. เมื่อ ๔ มี ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) กำลังพลจิตอาสา จำนวน ๕ นาย ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด และเก็บขยะตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ หมู่ที่ ๑ บ้านปลายนา ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๕. เมื่อ ๔ มี ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชค.ทพ.นย.๒ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัวนางทองม้วน ดวงแก้ว อายุ ๗๔ ปี บ้านเลขที่ ๘๕ หมู่ ๒ ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

 

๗. เมื่อ ๔ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( พัน.ร.ฉก.นย.จันทบุรี ) ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยาน เจ้าหน้าที่กู้ภัย อำนวยความสะดวก และจัดระเบียบยานพาหนะ ให้กับประชาชนที่เดินทางมานมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง และปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับ น.ส.สุทธิดา เชื้อรามัญ อายุ ๒๗ ปี มีอาการหน้ามืด เวียนศีรษะ จนท.ได้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น จ่ายยาแก้เวียนศีรษะ สังเกตอาการ และวัดความดัน และให้พักผ่อนจน ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น และอาการกลับมาเป็นปกติ ณ จุดพยาบาลของหน่วย เขาคิชฌกุฏ  ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

๓. เมื่อ ๔ มี ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๓ ฯ,ชพส ๑๓๐๕ ) จัดกำลังพลร่วมกับ คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดสะพานหิน ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันดำเนินการโครงการประปาภูเขา เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสะพานหิน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง โดยวางท่อน้ำจากส่วนบนสุดของน้ำตกสะพานหิน มายัง โรงเรียนวัดสะพานหิน หมู่ที่ ๕ บ้านสะพานหิน ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด