กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (ชุดปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑๔) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย จัดกิจกรรม "หมอเดินเท้าเข้าชุมชน "

Release Date : 10-03-2022 10:59:06
กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (ชุดปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑๔)  จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย จัดกิจกรรม "หมอเดินเท้าเข้าชุมชน "

๑. เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (ชุดปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑๔)  จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย จัดกิจกรรม "หมอเดินเท้าเข้าชุมชน " โดยเข้าเยี่ยม นางผล แซ่โค้ว อายุ ๗๕ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๔๗ หมู่ที่๕  ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โดยหน่วยได้ดำเนินการ ตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัยทางการแพทยท์ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ข้าวสาร เพื่อไว้ใช้ในชีวิตประจำวันและเพื่อป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

๒. เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ชุดปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑๗) จัดกำลังพลจำนวน ๓ นาย เข้าพบปะเยี่ยมเยียน พูดคุยกับนายชัชวาลย์ แสวงหาทรัพย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ป่า หมู่ที่๓ ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เพื่อรับทราบปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน พร้อมทั้งได้มอบถุงเท้านักเรียน หน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19)

๓. เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ๑๘๒ ) จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านหาดเล็ก ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๔. เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (กองพันทหารรราบ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด) พร้อมด้วยกำลังพล จำนวน ๔ นาย พบปะเยี่ยมเยียน นางสาวพิลาลัย มณีเพชรอายุ ๕๙ ปี เป็นผู้ยากไร้ในพื้นที่รับผิดชอบ และให้บริการตัดผมให้กับเด็กชายปาราเมศ  ตะรัวกูล อายุ ๗ ปี ซึ่งเป็นหลานชายเพื่อรับทราบปัญหา  และหาแนวทางในการช่วยเหลือเบื้องต้นต่อไป ณ บ้านเลขที่ ๙๖/๑ หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่งบางเพชร ตำบลตะกาง อำเภอเมือตราด จังหวัดตราด

๕. เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๑ ฯ ) จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัวประชาชนในพื้นที่ หมู่ ๕ ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๖. เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๔ ฯ)  จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับ ชุดมวลชนสัมพันธ์ ๑๓๐๒ ฯ จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ สำนักสงฆ์เนินดินแดง หมู่ที่ ๑ ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี