ผู้บัญชาการทหารเรือเน้นย้ำกำลังพลที่เข้าร่วมการฝึกกองทัพเรือประจำปี ๒๕๖๕

Release Date : 11-03-2022 12:03:11
ผู้บัญชาการทหารเรือเน้นย้ำกำลังพลที่เข้าร่วมการฝึกกองทัพเรือประจำปี ๒๕๖๕

ผบ.ทร.ในพิธีเปิดการฝึก ทร.๖๕ เมื่อ ๓ มี.ค.๖๕ เพื่อสร้างการรับรู้เจตนารมณ์ของ ผบ.ทร.ให้กับผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ ทหาร ภายในหน่วย รวมทั้งประชาชน