ปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลสนับสนุน อ.เกาะช้าง ในการปฏิบัติหน้าที่การรักษาความปลอดภัย สถานที่กักกันตัวผู้มีความเสี่ยงสูง

Release Date : 14-03-2022 12:34:14
ปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลสนับสนุน อ.เกาะช้าง ในการปฏิบัติหน้าที่การรักษาความปลอดภัย สถานที่กักกันตัวผู้มีความเสี่ยงสูง

๑. เมื่อ ๑๒ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลสนับสนุน อ.เกาะช้าง ในการปฏิบัติหน้าที่การรักษาความปลอดภัย สถานที่กักกันตัวผู้มีความเสี่ยงสูง   ( Local  Quarantine )  ณ โรงแรม เดอะ บลู เกาะช้างรีสอร์ท  บ้านคลองพร้าว  หมู่ที่ ๔  ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

๒. เมื่อ ๑๒ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชปศ.๖๑๓ ศปศ.๖๑)  จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย จำนวน ๓ นาย เข้าพบปะเยี่ยมเยียน ตรวจสุขภาพเบื้องต้นแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ มอบข้าวสารและยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้ และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าชุมชน "โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางสาย   ป้อมงูเหลือม อายุ ๗๒ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๙๔/๒ บ้านหางแมว หมู่ที่ ๔ ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

๓. เมื่อ ๑๒ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( พัน.ร.ฉก.นยย.ตราด) พร้อมด้วยกำลังพล จำนวน ๔ นาย พบปะเยี่ยมเยียน นายบุญช่วย  อนันต์ อายุ ๗๓ ปี ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ พร้อมทั้งบริการตัดผม และแนะนำการดูแลสุขภาพเบื้องต้น และให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ณ บ้านเลขที่ ๕๗ หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่งบางเพชร ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๔. เมื่อ ๑๒ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ฯ)  จัดกำลังพล จำนวน ๖ นายร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดป่าคลองใจ หมู่ ๖ ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๕. เมื่อ ๑๒ มี.ค.๖๕ ศบภ.กปช.จต. โดย นบภ.ฉก.นย.จันทบุรี ( ชค.ทพ.นย.๒ฯ)  จัดกำลังพล อุปกรณ์ และยานพาหนะ ทำการสนธิกำลังเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและสนับสนุนการแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง และประชาชนในพื้นที่ ณ ที่ตั้งหน่วย อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

๖. เมื่อ ๑๒ มี.ค.๖๕ ศบภ.กปช.จต. โดย นบภ.ฉก.นย.จันทบุรี ( ชค.ทพ.นย.๔ฯ)  จัดกำลังพล อุปกรณ์ และยานพาหนะ ทำการสนธิกำลังเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและสนับสนุนการแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง และประชาชนในพื้นที่ ณ ที่ตั้งหน่วย อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๗. เมื่อ ๑๒ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( พัน.ร.ฉก.นย.จันทบุรี)  จัดกำลังพลจิตอาสา พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล ร่วมกับผู้นำหมู่บ้านเข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัวประชาชนในพื้นที่ บ้านทุ่งม่วง ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๘. เมื่อ ๑๒ มี.ค.๖๕ ศบภ.กปช.จต. โดย นบภ.ฉก.นย.จันทบุรี ( พัน.ร.ฉก.นย.จันทบุรี)  จัดกำลังพล อุปกรณ์ และยานพาหนะ ทำการสนธิกำลังเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและสนับสนุนการแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง และประชาชนในพื้นที่ ณ ที่ตั้งหน่วย อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๙. เมื่อ ๑๒ มี.ค.๖๕ ศบภ.กปช.จต. โดย นบภ.ฉก.นย.จันทบุรี ( พัน.ป.กจต.)  จัดกำลังพล อุปกรณ์ และยานพาหนะ ทำการสนธิกำลังเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและสนับสนุนการแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง และประชาชนในพื้นที่ ณ ที่ตั้งหน่วย อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๑๐. เมื่อ ๑๒ มี.ค.๖๕ ศบภ.กปช.จต. โดย นบภ.ฉก.นย.จันทบุรี ( ร้อย.ยานเกราะ กจต.)  จัดกำลังพล อุปกรณ์ และยานพาหนะ ทำการสนธิกำลังเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและสนับสนุนการแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง และประชาชนในพื้นที่ ณ ที่ตั้งหน่วย อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๑๑. เมื่อ ๑๒ มี.ค.๖๕ ศบภ.กปช.จต. โดย นบภ.ฉก.นย.จันทบุรี ( มว.ลว.ระยะไกล กจต.)  จัดกำลังพล อุปกรณ์ และยานพาหนะ ทำการสนธิกำลังเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและสนับสนุนการแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง และประชาชนในพื้นที่ ณ ที่ตั้งหน่วย อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี