ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กปช.จต. โดย หน่วยสนับสนุน/กองพันทหาราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน จัดกำลังพล ๖ นาย ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

Release Date : 15-03-2022 17:21:15
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กปช.จต. โดย หน่วยสนับสนุน/กองพันทหาราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน จัดกำลังพล ๖ นาย ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

เมื่อ ๑๔๑๕๔๐ มี.ค.๖๕ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กปช.จต. โดย หน่วยสนับสนุน/กองพันทหาราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน จัดกำลังพล ๖ นาย ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชื่อ Theo Zwahlen ชาวสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งประสบอุบัติเหตุจากการวิ่งเทรล ที่เกาะช้าง จ.ตราด เข้ารับการรักษาตัวที่ ร.พ.กรุงเทพจันทบุรี ณ ธนาคารเลือด รพ.พระปกเกล้า อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ผลการปฏิบัติ สามารถบริจาคได้ทั้ง ๖ นาย (เฉพาะกรุ๊ปโอ เพื่อนำพลาสม่าไปรักษาผู้ป่วย)ปริมาตรโลหิตรวม 2,700 CC.

๒. เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐ กปช.จต. โดย ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑ (ชุดปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑๕) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วยเข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าชุมชน ๑ วัน ๑ ครอบครัว"  บ้านเจ๊กแบ้ หมู่ที่๓ ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง  จังหวัดตราด  โดยเข้าเยี่ยมนายเสงี่ยม   สุภาพ  อายุ ๘๕ ปี บ้านเลขที่ ๒๒/๑  หมู่ที่๓ฯ ครอบครัวนี้มีสมาชิก ๔  คน  มอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์และตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลสุขภาพในเบื้องต้น พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

๓. เมื่อวันที่๑๔ มีนาคม๒๕๖๕ เวลา ๐๙๑๕ กปช.จต. โดย ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่๖๑ (ชุดปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑๔) จัดกำลังพลเข้าพบปะพูดคุยสอบถาม ติดตามอาการของนายสามารถ  หิรัญ ซึ่งประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ ได้รับบาดเจ็บสาหัส เมื่อวันที่ ๒ ก.พ.๖๕ จากการสอบถาม นางคมชนก  จันทร์ทรงกรด บุตรสาว เมื่อวันที่ ๙ มี.ค.๖๕ ทางโรงพยาบาลได้ให้นายสามารถ  หิรัญ กลับมาพักรักษาต่อที่บ้านได้ เมื่อวันที่ ๑๒ มี.ค.๖๕ คนไข้ มีอาการหนาวสั่น มีไข้ขึ้นสูง ญาติจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลขลุง แพทย์ได้ทำการรักษาโดยให้ยาปฎิชีวะนะทางหลอดเลือดดำ และดูแลอาการอย่างใกล้ชิดจนครบหนึ่งสัปดาห์ ถ้าอาการดีขึ้นก็สามารถกลับบ้านได้ ณ บ้านเลขที่๑๒/๗ หมู่ที่๗ ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

๔. เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๑) จัดเจ้าหน้าที่พยาบาลจากกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๕๑๓ (ฐานหนองบอน)ตามโครงการ"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน"ออกให้บริการจ่ายยาตามอาการพร้อมทั้งแนะนำมาตรการในการป้องกัน โควิด-๑๙ ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ ๕ ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่อยู่ห่างไกลจากระบบสาธารณสุข

๕. เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค.๖๕ เวลา ๑๐๐๐ กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๒) และเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วยดำเนินการจัดกิจกรรม”หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” เพื่อให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น รวมถึงการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มอบหน้ากากอนามัย เครื่องอุปโภค บริโภค และ ยาสามัญประจำบ้าน สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่นางสาวต่วน เห็ดตุม อายุ ๘๔ ปี บ้านเลขที่ ๒๖๘ หมู่ ๔ ตำบลเทพนิมิตร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๖. เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๔) ดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) โดยเยี่ยมผู้ป่วยและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับ นางวิไล ใจสอาด บ้านเลขที่ ๓๓/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองใหญ่  อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ สาเหตุเกิดจากการหกล้ม หมดสติ เป็นอัมพฤกษ์ครึ่งตัวด้านซ้าย

๗. มื่อวันที่ ๑๔ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (หมวดลาดตระเวนระยะไกล กองกำลังด้านจันทบุรี -ตราด) จัดเจ้าหน้าที่พยาบาลและกำลังพลร่วมกับนาย วันชัย รักความชอบ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔ บ้านใหม่ ร่วมทำการตรวจคัดกรองตรวจหาเชื้อ Covic19 ด้วยวิธี ATK ให้กับชาวบ้านในพื้นที่รับผิดชอบจำนวน ๑๒๙ ราย ในโครงการ"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน" ณ วัดบ้านใหม่ หมู่ที่ ๔ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอ โป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี