กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี จัดกำลังพลร่วมกับคณะครูร่วมกันดำเนินการซ่อมแซม และปรับปรุงพื้นผิวถนนคอนกรีตบริเวณด้านหน้าของโรงเรียน ฯ

Release Date : 16-03-2022 17:04:13
กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี จัดกำลังพลร่วมกับคณะครูร่วมกันดำเนินการซ่อมแซม และปรับปรุงพื้นผิวถนนคอนกรีตบริเวณด้านหน้าของโรงเรียน ฯ

๑. เมื่อ ๑๕ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชพส.๑๓๐๓ ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดผักกาด ร่วมกันดำเนินการซ่อมแซม และปรับปรุงพื้นผิวถนนคอนกรีตบริเวณด้านหน้าของโรงเรียน ฯ  ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ   โรงเรียนวัดผักกาด บ.นา ม.๗ ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๒. เมื่อ ๑๕ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วยสนับสนุนโรงพยาบาลขลุง ในการซักประวัติ ให้กับประชาชนที่เข้ามาฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-19) ณ โรงพยาบาลขลุง ตำบลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

๓. เมื่อ ๑๕ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลสนับสนุนอำเภอเกาะช้าง  ฯในการปฏิบัติหน้าที่การรักษาความปลอดภัยสถานที่กักกันตัวผู้มีความเสี่ยงสูง  ( Local  Quarantine )  ณ โรงแรม เดอะ บลู เกาะช้างรีสอร์ท  บ้านคลองพร้าว  หมู่ที่ ๔  ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

 ๔. เมื่อ ๑๕ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชปศ.๖๑๓ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลเข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ โดยเข้าพบปะพูดคุยกับนายสมชาย   รถทอง ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเนินจำปา ฯ เพื่อรวบรวมข้อมูล ปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ ในพื้นที่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ณ พื้นที่  หมู่ที่๓  ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

๕. เมื่อ ๑๕ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑)  จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วยจัดกิจกรรม"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน" โดยเข้าเยี่ยม นางสมประสงค์ แนวพะนา อายุ ๘๐ ปี และ นายยอม แนวพะนา อายุ ๘๔ ปี ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ โดยหน่วยได้ดำเนินการตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ไว้ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อป้องกันตนเองและครอบครัว จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) ณ บ้านเลขที่ ๒/๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๖. เมื่อ ๑๕ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( พัน.ร.ฉก.นย.ตราด)  จัดกำลังพล จำนวน ๙ นาย ร่วมกับ นายเกรียงไกร  บุญเรืองนาม ผู้ใหญ่บ้านคลองขวาง  ฯ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ ขุดร่องน้ำ เพื่อใช้ในการรองรับน้ำฝน และป้องกันน้ำท่วม ณ วัดคลองขวาง หมู่ ๖ ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๗. เมื่อ ๑๕ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ฉก.นย.๑๘๒) จัดกำลังพล จำนวน ๗ นาย  ทำการพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณพื้นที่ที่ตั้งศาลรำลึกวีรกรรมบ้านโขดทราย  เนื่องในวันคล้ายวันยุทธการบ้านโขดทราย  ณ บ้านโขดทราย หมู่ ๒ ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๘. เมื่อ ๑๕ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชค.ทพ.นย.๔ ฯ ) จัดกำลังพลจิตอาสา พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลจัดกิจกรรม หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน ตรวจสุขภาพเบื้องต้นแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งมอบยาบำรุงและยาสามัญประจำบ้านให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน ๒ ราย  ในพื้นที่ หมู่ที่ ๕ ตำบล คลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี