เสธ.กปช.จต. เป็นผู้แทน ผบ.กปช.จต. ให้การต้อนรับ น.อ.สาโรช คลังกูล รอง ผบ.กตอ.กร. และคณะฯ

Release Date : 19-03-2022 11:15:01
เสธ.กปช.จต. เป็นผู้แทน ผบ.กปช.จต. ให้การต้อนรับ น.อ.สาโรช  คลังกูล รอง ผบ.กตอ.กร. และคณะฯ

เมื่อ ๑๗๑๓๓๐ มี.ค.๖๕ พล.ร.ต.จิโรจน์  สุขอร่าม เสธ.กปช.จต. เป็นผู้แทน ผบ.กปช.จต. ให้การต้อนรับ น.อ.สาโรช  คลังกูล รอง ผบ.กตอ.กร. และคณะฯ ที่มาเยี่ยมคำนับ ผบ.กปช.จต. และตรวจเรือในสังกัดของ กตอ.กร. ที่ออกราชการใน มชด./๑