กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

Release Date : 20-03-2022 16:30:54
กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

๑. เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี ( ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๔ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดคลองขนุน หมู่ ๗ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๒. เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ( ชุดควบคุมทหารพรานาวิกโยธินที่ ๑ ฯ) จัดกำลังพล จำนวน ๕ นาย ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดป่าคลองใจ หมู่ ๖ บ้านตระกูลพัฒนา ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๓. เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กปช.จต. โดย หน่วยบรรเทาสาธารณภัย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ( ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๑ ฯ) ทำการสนธิกำลัง และตรวจสอบความพร้อมยานพาหนะและกำลังพลเพื่อเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่รับผิดชอบ ณ ที่ตั้งหน่วย ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จว.ตราด

๔. เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ( ชุดปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑๗ ) จัดกำลังพล พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางไพเราะ บุญวาที อายุ ๗๒ ปี และ นางกิมสุย ขำวงศ์ อายุ ๙๕ ปี ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ณ บ้านเลขที่ ๑๒๕/๑ หมู่ที่๕ ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๕. เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ( ชุดปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑๕ ) จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามเส้นทางหลักของหมู่บ้าน  ตัดหญ้า  ตัดแต่งต้นไม้ และทำความสะอาดเก็บกวาด  เก็บขยะ  ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ  บ้านสลักเพชรเหนือ หมู่ที่๕ ตำบลเกาะช้างใต้   อำเภอเกาะช้าง  จังหวัดตราด

๖. เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี ( ชุดปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑๓ ) จัดกำลังพล ร่วมกับพระภิกษุสงฆ์วัดหนองมะค่า และประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนทางเข้าวัด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดหนองมะค่า หมู่ที่๙ บ้านเหมืองแร่ ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี