กปช.จต.จัดกำลังพลจิตอาสาทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

Release Date : 21-03-2022 15:40:15
กปช.จต.จัดกำลังพลจิตอาสาทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

๑. เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี ( ชุดปฏิบัติการที่ ๑๒ ) จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๒ฯ และประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เคลื่อนย้ายระฆังขึ้นไปประดิษฐานบนหอพระ ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ ณ วัดเขาแก้ว บ้านคลองบอน หมู่ ๔ ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๒. เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กปช.จต.   โดย หน่วยบรรเทาสาธารณภัย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี ( ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ ๑๓๐๒ฯ ) จัดกำลังพลร่วมกับ กำนันตำบลเทพนิมิต และ ผู้ใหญ่บ้าน บ.เนินดินแดง ม.๑ ต.เทพนิมิต ฯ ร่วมกันสำรวจ และประเมินค่าความเสียหายของพืชผลทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน เพื่อพิจารณาขอความช่วยเหลือต่อไป ณ สวนผลไม้ในพื้นที่ บ.เนินดินแดง ม.๑ ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๓. เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ( ชุดปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑๗ ) จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม"บวร" บ้าน วัด โรงเรียน โดยทำการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งไม้ ณ โรงเรียนวัดเนินทราย หมู่ที่ ๑  ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๔. เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี ( ชุดปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑๔ ) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัวประชาชน จำนวน ๒ ครอบครัว ในพื้นที่ หมู่ที่ ๖  ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

๕. เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ( ชุดปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑๕ ) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับศูนย์รักษาความปลอดภัยกองทัพเรือ คณะครูฯ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดวัชคามคชทวีป บ้านสลักคอก หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะช้างใต้  อำเภอเกาะช้าง  จังหวัดตราด

๖. เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กปช.จต.  โดย หน่วยบรรเทาสาธารณภัย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ( กองพันทหารราบ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด) จัดกำลังพล พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลจำนวน ๑๒ นาย ร่วมกับ นายอภิเดช บุญล้อม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตะกาง ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกันช่วยเหลือประชาชน ซ่อมแซมหลังคาบ้านที่ได้รับความเสียหาย จากพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา จำนวน ๕ หลังคาเรือน และเจ้าหน้าที่พยาบาลได้ตรวจร่างกายของผู้ประสบภัยพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น ณ ต.ตะกาง อ.เมืองตราด จว.ตราด