กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี จัดกำลังพลร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งน้ำร้อน จัดกิจกรรม "หมอเดินเท้า เข้าหาชุมชน"

Release Date : 22-03-2022 15:34:30
กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี จัดกำลังพลร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งน้ำร้อน จัดกิจกรรม "หมอเดินเท้า เข้าหาชุมชน"

๑. เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี ( กองพันทหารปืนใหญ่ กองกำลังด้านจันทบุรี - ตราด ) จัดกำลังพลร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งน้ำร้อน จัดกิจกรรม "หมอเดินเท้า เข้าหาชุมชน" ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น แจกจ่าย ยาสามัญประจำบ้าน มอบข้าวสาร และผ้าห่มกันหนาว รวมถึงการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้แก่ครอบครัวของ ด.ญ.ณธิดา โสดา อายุ ๑๔ ปี พิการทางสมอง ติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ณ บ้านเลขที่ ๕๙/๓ ม.๑๓ บ้านสามสิบ ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

๒. เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี ( หมวดลาดตระเวนระยะไกล กองกำลังด้านจันทบุรี - ตราด ) จัดกำลังพลเข้าเยี่ยมให้กำลังใจและมอบกระเช้าสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่ นางสาว มุกดารัตน์ สกุลมาก ผู้ประสบภัยจากช้างป่า ที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกช้างทำร้ายด้วยการใช้งวงฟาดที่หลังไปกระแทกกับต้นยาง ณ บ้านเลขที่ ๔๗ หมู่ที่ ๑๙ ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

๓. เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ( ชุดปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑๕ ) จัดกำลังพลสนับสนุนอำเภอเกาะช้าง  ในการปฏิบัติหน้าที่การรักษาความปลอดภัย สถานที่กักกันตัวผู้มีความเสี่ยงสูง   ( Local  Quarantine )  ณ โรงแรม เดอะ บลู เกาะช้างรีสอร์ท  บ้านคลองพร้าว หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

๔. เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี ( ชุดปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑๔ ) จัดกำลังพลร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านคานรูด และผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๗ ตำบลเกวียนหักฯ ทำการตรวจคัดกรองโดยชุดตรวจ ATK ให้กับแรงงานก่อนจะเปิดล้งรับซื้อผลไม้ และประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) พร้อมทั้งขอความร่วมมือในการสวมหน้ากากอนามัย โดยทำการตรวจ ATK ที่ แผงทุเรียน TAF ๘/๓ หมู่ที่๗ ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี มีผู้รับการตรวจจำนวน ๑๖ คน ผลการตรวจเป็นลบ(-)ไม่พบผู้ติดเชื้อฯ

๕. เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ( ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๑ ฯ) จัดกำลังพล จำนวน ๓ นาย ให้การสนับสนุน อำเภอบ่อไร่ ในการจัดเป็นเจ้าหน้าที่เวรรักษาการณ์ศูนย์พักคอย Community Isolation (CI)  ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๖. เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ( ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๑ ฯ) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัวประชาชนในพื้นที่ หมู่ ๕ ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๗. มื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ( ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๓ ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านตาหนึก หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองใหญ่  อำเภิคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๘. เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี ( ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๒ ฯ) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล ร่วมกับ นาย ธเนศ สายยศ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ ดำเนินการจัดกิจกรรม “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” เพื่อให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น รวมถึงการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และมอบหน้ากากอนามัย ให้แก่ นาย วีระประวัติ สายยศ  อายุ ๗๑ ปี ณ  บ้านเลขที่ ๑๒๕/๑ หมู่ ๑ ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

๙. เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี ( ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๔ ฯ)  จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดผักกาด หมู่ ๓ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๑๐. เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (กองพันทหารราบ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี)จัดกำลังพลร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยาน ฯ รักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมานมัสการรอยพระพุทธบาทพลวงเขาคิชฌกูฏ  ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี  พร้อมกันนี้ได้จัด จนท.พยาบาล ทำการปฐมพยาบาลขั้นต้น ให้กับประชาชนที่ได้รับอุบัติเหตุ จำนวน ๓ ราย และประสานโรงพยาบาลในการนำเข้ารักษาต่อไป