กปช.จต. จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกันจัดกิจกรรม “จิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

Release Date : 25-03-2022 13:53:30
กปช.จต.  จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกันจัดกิจกรรม “จิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

๑. เมื่อ ๒๔ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชพส.๑๓๐๕ฯ ) จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับ ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันจัดกิจกรรม “จิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยการทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ บริเวณน้ำตกสะพานหิน บ.สะพานหิน ม.๕ ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด

๒. เมื่อ ๒๔ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) กำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนวัดหนองคันทรง ๑๐๒  หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๓. เมื่อ ๒๔ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลจิตอาสา จัดกิจกรรม “รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา” โดยร่วมกับ ศูนย์รักษาความปลอดภัยกองทัพเรือ (หมู่เกาะช้าง) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง (บ้านสลักเพชร) ทำการเก็บขยะทั่วไป และคัดแยกขยะประเภทขวดน้ำดื่ม บริเวณพื้นที่อ่าวลึก ยุทธนาวีเกาะช้าง บ้านเจ๊กแบ้ หมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะช้างใต้  อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

๔. เมื่อ ๒๔ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ ชค.ทพ.นย.๓ ฯ จัดเตรียมพื้นที่จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนรสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๕  ณ พื้นที่ปลูกป่าชายเลน ชายหาดซอยท้องอ่าว หมู่ที่ ๖ บ้านร่วมสุข ตำบลไม้รูด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๕. เมื่อ ๒๔ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัด จนท.พยาบาลออกให้บริการ ตรวจสุขภาพเบื้องต้น จ่ายยาตามอาการ พร้อมให้คำแนะนำมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ให้กับผู้ป่วยและผู้สูงอายุในพื้นที่ จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นาง จันทิมา  ทองสุข  อายุ ๖๖ ปี  บ้านเลขที่ ๓๐ ม.๘ บ.หมื่นด่าน ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จว.ตราด

๖. เมื่อ ๒๔ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ ฯ ) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าช่วยเหลือ นางสาว ศันสนีย์ ธรรมมุทิศ อายุ ๒๑ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๓/๓ หมู่ ๓ ตำบลเทพนิมิต ฯ ผู้ประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ บริเวณถนนหมายเลข ๔๐๓๓ (ทางเข้าตลาดการค้าชายแดนบ้านแหลม) ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยตรวจสอบอาการเบื้องต้น ศรีษะแตกและมีแผลถลอกตามร่างกาย จึงได้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยจัดยานพาหนะมารับ ตัวนำส่งไปยังโรงพยาบาลต่อไป

๗. เมื่อ ๒๔ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ ฯ ) จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับ ส่วนราชการอำเภอสอยดาว  ผู้นำชุมชน และประชาชน จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ดำเนินการพัฒนา ตัดหญ้า ปรับภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบพื้นที่ ณ วัดเทพประทาน(อธิพร) ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี