กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลมของหน่วย จัดกิจกรรม"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน "

Release Date : 27-03-2022 08:58:38
กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลมของหน่วย จัดกิจกรรม"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน "

๑. เมื่อ ๒๖ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลมของหน่วย จัดกิจกรรม"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน " โดยเข้าเยี่ยมนางวารี นาคาพยัคฆ์ อายุ ๗๙ ปี ป่วยเป็นโรคโลหิตจาง โดยหน่วยได้ดำเนินการตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อไว้ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อป้องกันตนเองและครอบครัว จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙(COVID-19) ณ บ้านเลขที่ ๔๒/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

๒. เมื่อ ๒๖ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชปศ.๖๑๓ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลเข้าพบปะเยี่ยมเยียน นายพิทักษ์ กัณฑุโกวิท หัวหน้าสำนักปลัดฯ เพื่อรวบรวมข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ ในพื้นที่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) ณ เทศบาลตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

๓. เมื่อ ๒๖ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพล พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมประชาชน จำนวน ๔ ราย ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๔. เมื่อ ๒๖ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชค.ทพ.นย.๔ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดคลองขนุน หมู่ ๗ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๕. เมื่อ ๒๖ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( พัน.ร.ฉก.นย.จันทบุรี) จัดกำลังพลสนับสนุนการสร้างบ้านให้กับ นางสมหมาย  เซลรัมย์ ตามโครงการสร้างบ้านผู้ยากไร้ของกาชาดจังหวัดจันทบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ บ้านเลขที่ ๘๓/๔  หมู่ที่ ๑๓ ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

๖. เมื่อ ๒๖ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( มว.ลว.ไกล กจต.) จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านใหม่ หมู่ ๔ บ้านใหม่ ตำบล โป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี