กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย. ๑๘๒) จัดกำลังพล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนผู้ใหญ่บ้าน บ้านคลองหิน

Release Date : 28-03-2022 09:55:08
กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย. ๑๘๒) จัดกำลังพล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนผู้ใหญ่บ้าน บ้านคลองหิน

๑. เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค.๖๕ เวลา ๑๐๐๐ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย. ๑๘๒) จัดกำลังพล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนผู้ใหญ่บ้าน บ้านคลองหิน หมู่ที่ ๓ ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เพื่อพัฒนาสัมพันธ์ และหาข้อมูลข่าวสารในพื้นที่

๒. เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑) จัดกำลังพล จำนวน ๖ นาย ดำเนินการตัดหญ้าและปรับภูมิทัศน์ ตามโครงการ "บวร" (บ้าน วัด โรงเรียน) ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับทิมสยาม ๐๑ ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๓. เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค.๖๕ เวลา ๑๐๐๐ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย. ๑) จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล ออกให้บริการ ตรวจสุขภาพเบื้องต้น จ่ายยาตามอาการ พร้อมให้คำแนะนำมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–19) ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน" ให้กับผู้ป่วยและผู้สูงอายุในพื้นที่ จำนวน ๒ ราย คือ นางซาน  แสงผา สัญชาติ เมียนมา อายุ ๖๕ ปี และนายหนุ่ม (บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน) อายุ ๕๙ ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๒๑/๓ หมู่ที่ ๘ บ้านหมื่นด่าน ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่อยู่ห่างไกลระบบสาธารณสุข

๔. เมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค.๖๕ เวลา ๒๑๐๐ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓)ได้รับแจ้งจากกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ว่ามีอุบัติเหตุบนถนนสุขุมวิท บริเวณบ้านตาหนึก หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด จึงได้จัดกำลังพล จำนวน ๑ ชุดปฏิบัติการ เข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน จากการตรวจสอบพบรถยนต์ อีซูซุดีแม็ก สีเทา ทะเบียน บร ๖๑๓๑ ตาก มีนายอนุรักษ์  เห็ดตูม อายุ ๒๘ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลเทพนิมิตร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี เป็นคนขับ จากการสอบถามทราบว่ารถคันดังกล่าวบรรทุกผลไม้ เพื่อจะนำไปส่งที่จุดผ่านแดนบ้านหาดเล็ก ในขณะเดินทางยางล้อหลังซ้ายเกิดระเบิด ทำให้รถเสียหลักพลิกคว่ำอยู่กลางถนน คนขับปลอดภัยไม่ได้รับบาดเจ็บ จึงได้ช่วยขนย้ายผลไม้ สิ่งของออกจากรถ และที่ตกหล่นบนถนน

๕. เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค.๖๕ เวลา ๑๐๐๐ กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ (ชปศ.๖๑๗) จัดกำลังพลให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ โดยบูรณาร่วมกับนางรัชนี เอิบพบ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลเนินทรายฯ นำเครื่องอุปโภคบริโภค เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัยทางการแพทย์และยาสามัญประจำบ้าน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ให้กับประชาชน จำนวน ๒ ราย ดังนี้

 ๑. นางวารี จันทร อายุ ๕๘ ปี บ้านเลขที่ ๒๒/๓ หมู่ที่๒ ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด(หายแล้วกักตัวดูอาการ)

 ๒. นางสมถวิล โนวาท อายุ ๖๗ ปี บ้านเลขที่ ๑๘๖ หมู่ที่๒ ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด (หลานสาวรับแทน)ซึ่งถูกกักรักษาตัวเนื่องจากเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19)อาการไม่รุนแรง(Home Isolation)ตามมาตรการจังหวัดตราด

๖. เมื่อวันที่ ๒๗  มี.ค.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ กปช.จต. โดย กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ (ชพส.๑๓๐๖ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดตราด ตำรวจตระเวนชายแดน นักเรียน และประชาชน ร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายหาดและแนวปะการังธรรมชาติ เพื่อลดปริมาณขยะบริเวณชายหาดและแนวปะการังธรรมชาติในพื้นที่ บ.อ่าวใหญ่ ม.๓ ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จว.ตราด โดยมี นายเจนกวิน เต็มยอด ปลัดอำเภอเกาะกูด เป็นประธานในพิธีฯ