กปช.จต. มอบบ้านตามโครงการ “สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้”

Release Date : 30-03-2022 09:15:59
กปช.จต. มอบบ้านตามโครงการ “สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้”

๕. เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค.๖๕ เวลา ๑๐๐๐ กปช.จต. โดย หน.ชค.ทพ.นย.๓ จัดกำลังพล จำนวน ๒๒ นาย ให้การต้อนรับ น.อ.พงษ์ศักดิ์  ทองไสย ผบ.ฉก.นย.ตราด ซึ่งเดินทางมาเป็นประธานในพิธีพิธีมอบบ้านตามโครงการ “สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้” นายสุวรรณ  สุขเย็น บ้านเลขที่ ๘๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ซึ่งเป็นตามนโยบายกองทัพเรือที่ให้หน่วยในสังกัดกองทัพเรือทำการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ชค.ทพ.นย.๓ ได้บูรณาการ ร่วมกับ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันบริจาคทรัพย์และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างบ้านพักอาศัย ให้กับนายสุวรรณ  สุขเย็น โดยได้สนับสนุนแรงงานเจ้าหน้าที่ช่างประจำหน่วยมาดำเนินการก่อสร้าง เริ่มดำเนินการในส่วนของตัวบ้านตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  ถึงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ในการนี้ พันตำรวจเอกสมยา ด้วงเล็ก ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรท่าเลื่อน นาววาโท ปัญญา  จาปรุง เสนาธิการ/ผู้บังคับกองพันทหารราบ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด นายพงษ์พัฑฒ์  สินราย หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองเมืองตราด นายพงษ์ศักดิ์  วิสุทธิแพทย์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด  นายอัครเดช แซ่ลี้ รอง นายก องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด นายวิโรจน์  วงศ์ทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลแหลมกลัด รองหัวหน้าหมวดทางหลวงแหลมกลัด  ผู้นำชุมชน และประชาชน ตำบลแหลมกลัด ร่วมพิธีฯ

 

๗. เมื่อวันที่ 29 มี.ค.65 เวลา 0830 กปช.จต. โดบ ฉก.นย.จันทบุรี (ร้อย.ฉก.ตชด.จันทบุรี) จัดกำลังพลปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย และรักษาความปลอดภัย พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ณ วัดเขาชวัง ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๘. เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ป.กจต., ร้อย.ยานเกราะ กจต.) จัดกำลังพลร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยาน เจ้าหน้าที่กู้ภัย อำนวยความสะดวก และจัดระเบียบยานพาหนะ ตลอดจนประชาชนที่เดินทางมานมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง เขาคิชฌกุฏ  ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี  ตลอด 24 ชั่วโมง