ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในโอกาสที่เดินทางไปตรวจเยี่ยม กำลังพลที่ปฏิบัติราชการในสังกัด กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

Release Date : 05-12-2018 13:43:56
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ  พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ  ในโอกาสที่เดินทางไปตรวจเยี่ยม กำลังพลที่ปฏิบัติราชการในสังกัด กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

พลเรือโท ศังกร พงษ์ศิริ  ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ  พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ  ในโอกาสที่เดินทางไปตรวจเยี่ยม กำลังพลที่ปฏิบัติราชการในสังกัด กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓๐๐