กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชปศ.๖๑๓ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนตรวจสุขภาพและแนะนำการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ

Release Date : 31-03-2022 09:59:25
กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชปศ.๖๑๓ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล  เข้าพบปะเยี่ยมเยียนตรวจสุขภาพและแนะนำการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ

๗. เมื่อ ๓๐ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชปศ.๖๑๓ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล จำนวน ๓ นาย เข้าพบปะเยี่ยมเยียนตรวจสุขภาพและแนะนำการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้ และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน  "โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางบุญเลิศ สวัสดี อายุ ๙๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๗/๓๐ บ้านมะค่า หมู่ที่ ๘ ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

๘. เมื่อ ๓๐ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย จัดกิจกรรม"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน " โดยเข้าเยี่ยม นางสาวเล็ก สร้อยเพชร อายุ ๗๐ ปี ซึ่งเป็น ซึ่งเป็นผู้ป่วยความดันโลหิตสูง โดยหน่วยได้ดำเนินการ ตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อไว้ใช้ในชีวิตประจำวันและเพื่อป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ บ้านเลขที่ ๒๔ หมู่ที่๕  ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

๙. เมื่อ ๓๐ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลและกำลังพลจิตอาสาร่วมกับ นางสาวนนทิยา บัวตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสลักเพชร ผู้นำหมู่บ้าน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ตัดหญ้า ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนวัดสลักเพชร บ้านสลักเพชรเหนือ หมู่ที่๕ ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

๑๐. เมื่อ ๓๐ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย จัดกิจกรรม"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน" โดยเข้าเยี่ยมนายสุริยา นาคาพยัคฆ์ อายุ ๗๓ ปี ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง โดยหน่วยได้ดำเนินการตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อไว้ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อป้องกันตนเองและครอบครัว จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) ณ บ้านเลขที่ ๔๒ หมู่ที่๒ ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

๑๑. เมื่อ ๓๐ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชป.ที่ ๑๑ ศปชด.ฯ) กำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านชายแดน ร่วมกันพัฒนาหลุมหลบภัยพร้อมทั้งทำความสะอาด ให้พร้อมใช้งานได้เมื่อมีเหตุการณ์ ณ บริเวณ บ้านซับตารี หมู่ที่ ๒ ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

๑๒. เมื่อ ๓๐ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๓ ฯ ) จัดกำลังพล จำนวน ๖ นาย สนับสนุนการก่อสร้าง โดยการเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาบ้านของ นางสุพิน  วงศ์พินิจ อายุ ๕๓ ปี ที่ได้รับความเสียหายจากพายุลมแรง เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ณ บ้านเลขที่ ๑๙ หมู่ที่ ๘ ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๑๓. เมื่อ ๓๐ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชค.ทพ.นย.๔ ฯ)  จัดกำลังพลจิตอาสาพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล ทำการเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน" โดยได้เข้าเยี่ยมเยียน นาย แต ล้วนดี อายุ ๘๐ ปี และ นายวิชิต สายแก้ว อายุ ๖๖ ปี โดยหน่วยได้ดำเนินการตรวจวัดความดัน มอบยาสามัญประจำบ้าน และให้คำแนะนำการใช้ยาสามัญ เพื่อไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน  ณ บ้านเลขที่ ๔/๒ หมู่  ๗ ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี