กปช.จต. โดย รอง ผบ.กปช.จต.เป็นผู้แทน ผบ.กปช.จต. พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชาระดับสูงและฝ่ายอำนวยการ กปช.จต.ดำเนินกิจกรรมจัดเก็บขยะในแม่น้ำจันทบุรีตลอดจนริมตลิ่งทั้งสองฝั่ง

Release Date : 01-04-2022 20:52:44
กปช.จต. โดย รอง ผบ.กปช.จต.เป็นผู้แทน ผบ.กปช.จต. พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชาระดับสูงและฝ่ายอำนวยการ กปช.จต.ดำเนินกิจกรรมจัดเก็บขยะในแม่น้ำจันทบุรีตลอดจนริมตลิ่งทั้งสองฝั่ง

เมื่อ ๑ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย พล.ร.ต.อภิรักษ์ กลิ่นหม่น รอง ผบ.กปช.จต.เป็นผู้แทน ผบ.กปช.จต.พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชาระดับสูงและฝ่ายอำนวยการ กปช.จต. ได้บูรณาการร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ ดำเนินกิจกรรมจัดเก็บขยะในแม่น้ำจันทบุรีตลอดจนริมตลิ่งทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่วัดจันทนารามจนถึงวัดอ่างหิน รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์จัดเก็บทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดทั้งสอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เม.ย.๒๕๖๕