กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”

Release Date : 05-04-2022 10:35:08
กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”

๑. เมื่อ ๔ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางสาวธนวัน ผลิพืชนก อายุ ๕๖ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๓๐/๒ หมู่ที่ ๖  ตำบลหนองซิ่ม อำเภอแหลมสิงห์  จังหวัดจันทบุรี

๒. เมื่อ ๔ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑)  จัดกำลังพลเข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่สอบถามปัญหาความเดือดร้อนต่างๆของประชาชนในพื้นที่บ้านคลองสน ได้เข้าเยี่ยมนายชูวิทย์ พงษ์พัฒน์  อายุ ๘๒ ปี โดยได้มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและแนะนำการดูแลสุขภาพในเบื้องต้น   พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-19) ณ  บ้านเลขที่ ๑๗/๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

๓. เมื่อ ๔ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นาย อนันต์ ประเสริฐรัฐกุล อายุ ๔๑ ปี เป็นพิการทางสมอง ณ บ้านเลขที่ ๑๕๐ หมู่ ๓  ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๔.  เมื่อ ๔ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ฉก.นย.๑๘๒ ) จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล ออกให้บริการ ตรวจสุขภาพเบื้องต้น จ่ายยาตามอาการ พร้อมให้คำแนะนำมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–19) ตามโครงการ “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” ให้กับผู้ป่วยและผู้สูงอายุในพื้นที่ จำนวน ๑ ราย คือ นางรัชนี  ภักดีพิน อายุ ๖๙ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๖๘ หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๕.  เมื่อ ๔ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชค.ทพ.นย.๔ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดผักกาด หมู่ ๓ บ้านผักกาด ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๖.  เมื่อ ๔ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย พล.ร.ต.อภิรักษ์ กลิ่นหม่น รอง ผบ.กปช.จต.(นย.) ให้การต้อนรับ พล.ท. กนิษฐ  ชมะนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เนื่องในโอกาสมาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมรณรงค์ “วันทุ่นระเบิดสากล” ประจำปี ๒๕๖๕ และมอบรถวีลแชร์ ถุงยังชีพ และขาเทียมให้ผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด  ณ ชค.ทพ.นย.๓ ฉก.ทพ.นย. บ.เขาล้าน ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ตราด