เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมให้การต้อนรับ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี และมอบเงินร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินมหากุศล

Release Date : 05-12-2018 14:07:09
เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมให้การต้อนรับ พลอากาศเอก ชลิต  พุกผาสุก องคมนตรี และมอบเงินร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินมหากุศล

พลเรือตรี สายัณห์  ไอยรารัตน์  เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมให้การต้อนรับ พลอากาศเอก ชลิต  พุกผาสุก องคมนตรี และมอบเงินร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินมหากุศล เพื่อสมทบทุนสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” ณ วัดเทพประทาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑