กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชพส.๑๓๐๒ฯ ) สนับสนุนกำลังพลให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองตาคง และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่สำหรับตั้งจุดบริการประชาชน

Release Date : 06-04-2022 22:15:03
กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชพส.๑๓๐๒ฯ ) สนับสนุนกำลังพลให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองตาคง และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่สำหรับตั้งจุดบริการประชาชน

๑. เมื่อ ๖ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชพส.๑๓๐๒ฯ ) สนับสนุนกำลังพลให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองตาคง และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่สำหรับตั้งจุดบริการประชาชนในการเตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ บริเวณสามแยกจางวาง บ.จางวาง ม.๒ ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๒. เมื่อ ๖ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด( ชพส.๑๓๐๕ฯ ) จัดกำลังพลร่วมกับ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการสร้างฐานสถูปเพื่อประดิษฐานอัฐิอดีตเจ้าอาวาสวัดประทุน ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดประทุน บ.คลองประทุน ม.๔ ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด

๓. เมื่อ ๖ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด( ชพส.๑๓๐๖ฯ )  จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับ ฝ่ายปกครอง อำเภอเกาะกูด หน่วยงานราชการ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่อำเภอเกาะกูด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดพัฒนาศาสนสถานเนื่องในวันจักรี ณ วัดราษฎร์บำรุง บ.คลองเจ้า ม.๒ ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จว.ตราด

๔. เมื่อ ๖ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ร้อย.บก.ฯ และ มว.ปตอ.พัน.ป.กจต. ) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) เนื่องในวันจักรี ณ วัดคลองตาคง หมู่ที่ ๑ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๕. เมื่อ ๖ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด(ร้อย.ป.๑ พัน.ป.กจต. ) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) เนื่องในวันจักรี ณ วัดหนองโสน ตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดตราด

๖. เมื่อ ๖ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ร้อย.ป.๒ พัน.ป.กจต. ) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) เนื่องในวันจักรี ณ วัดวังกระทิง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโป่งน้ำร้อน  อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๗ เมื่อ ๖ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด(ร้อย.ป.๕ พัน.ป.กจต. ) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) เนื่องในวันจักรี ณ วัดคลองมะนาว ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๘. เมื่อ ๖ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ร้อย.ป.๖ พัน.ป.กจต. ) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) เนื่องในวันจักรี ณ วัดชะแมบ หมู่ที่ ๖ ตำบลทับไทร  อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๙. เมื่อ ๖ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด(ร้อย.ค.พัน.ป.กจต. ) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) เนื่องในวันจักรี ณ วัดหาดทรายแดง ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๑๐. เมื่อ ๖ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด(ชุดเฝ้าตรวจพื้นที่ฝึกนาวิกโยธินเกาะช้างฯ ) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) เนื่องในวันจักรี ณ วัดคลองพร้าว ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จว.ตราด