กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล สนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคานรูด

Release Date : 08-04-2022 11:39:19
กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล สนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคานรูด

๑. เมื่อ ๗ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล สนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคานรูด ในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่เข้ามาฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-19) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคานรูด อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

๒. เมื่อ ๗ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลเข้าพบปะเยี่ยมเยียนผู้นำหน่วยงานราชการในพื้นที่ โดยเข้าพบ นายสมคิด สายสังข์ กำนันตำบลเกาะช้างใต้ เพื่อพบปะเยี่ยมเยียน พูดคุย และสอบถามปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อไว้ใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) ณ บ้านเจ๊กแบ๊  หมู่ที่ ๓  ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

๓. เมื่อ ๗ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล จำนวน ๓ นาย เข้าพบปะเยี่ยมเยียน ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้คำแนะนำทางการแพทย์ แจกจ่ายยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อไว้ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19)เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ตามโครงการ “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”ให้กับ พระอธิการสมสิทธิ์ อตฺตมโน เจ้าอาวาสวัดคลองขุด หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๔. เมื่อ ๗ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นาง แน เสวี อายุ ๙๐ ปี บ้านเลขที่ ๓๐๐/๑ หมู่ ๓  ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๕. เมื่อ ๗ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ฉก.นย.๑๘๒) จัดกำลังพล เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยรถยนต์พลิกคว่ำบนถนน บริเวณบ้านคลองจาก หมู่ ๔ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบรถยนต์บรรทุกอาหารทะเลพลิกคว่ำอยู่บนถนน และนายธีรวุฒิ สุธิชล ผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย จึงเข้าดำเนินการช่วยเหลือ และขนย้ายสิ่งของออกจากรถ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป

๖. เมื่อ ๗ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชพส.๑๓๐๓ฯ)จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ร่วมกันก่อสร้างฐานเสาธงชาติประจำหมู่บ้าน ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ บริเวณศาลาประชาคม บ.คลองขนุน ม.๗ ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๗. เมื่อ ๗ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชพส.๑๓๐๕ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ จัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์ ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดประทุน บ.คลองประทุน ม.๔ ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด

๘. เมื่อ ๗ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชค.ทพ.นย.๒ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับส่วนราชการ ในอำเภอสอยดาว  ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ ทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดถนนตลอดเส้นทาง ณ วัดใหม่สันติสุข ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

๙. เมื่อ ๗ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชค.ทพ.นย.๔ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)  ณ วัดน้ำเขียว หมู่ ๒ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๑๐. เมื่อ ๗ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี(พัน.ร.ฉก.นย.จันทบุรี )จัดกำลังพลจิตอาสา  ร่วมกับ ร้อย.ตชด.๑๑๔ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันช่วยสร้างบ้าน นางสมหมาย  เซลรัมย์ ตามโครงการสร้างบ้านผู้ยากไร้ กาชาดจังหวัดจันทบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บ้านเลขที่ ๘๓/๔ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

๑๑. เมื่อ ๗ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี(พัน.ร.ฉก.นย.จันทบุรี )จัดกำลังพลร่วมกับเทศบาลตำบลคลองพูลและคณะกรรมการโรงเรียน ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนวัดน้ำขุ่น หมู่ ๓ ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี