รอง เสธ.กปช.จต.(นว.) เป็นผู้แทน ผบ.กปช.จต. ในการร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม

Release Date : 10-04-2022 10:43:47
รอง เสธ.กปช.จต.(นว.) เป็นผู้แทน ผบ.กปช.จต. ในการร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม

เมื่อ 090800 เม.ย.65 น.อ.โกวิท สิงห์ทอง รอง เสธ.กปช.จต.(นว.) เป็นผู้แทน ผบ.กปช.จต. ในการร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ณ บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี