กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนและหน่วยงานราชการในพื้นที่ ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม"บวร"

Release Date : 12-04-2022 10:22:13
กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนและหน่วยงานราชการในพื้นที่ ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม"บวร"

๑. เมื่อ ๑๐ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนและหน่วยงานราชการในพื้นที่ ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม"บวร"บ้าน วัด โรงเรียน โดยทำการพัฒนปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ทำความสะอาด ณ โรงเรียนวัดเนินทราย หมู่ที่ ๑ ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๒. เมื่อ ๑๐ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางถนอม ศิริภักตร์ อายุ ๘๘ ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยความดันโลหิตสูง อยู่บ้านเลขที่ ๒๔/๒ หมู่ที่๑ ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

๓. เมื่อ ๑๐ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางณัชชา คูณสุข อายุ ๖๖ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๔ หมู่ที่ ๔ บ้านสลักคอก ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

๔. เมื่อ ๑๐ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชปศ.๖๑๓ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางชุ่ม   เพชรดี อายุ ๖๕ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๗/๔ หมู่ที่ ๕ บ้านวังไม้แดง ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

๕. เมื่อ ๑๐ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางบุญยม  อินสกุล บ้านเลขที่ ๓๔ บ้านทับมะกอก หมู่ ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๖. เมื่อ ๑๐ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพล จำนวน ๑๐ นาย เข้าช่วยเหลือ นาย ธวัช บัวกิ่ม ผู้ประสบภัยจากวาตภัยในพื้นที่ ต.ไม้รูดฯ เนื่องจากมีลมพายุพัดแรงทำให้ต้นมะพร้าวล้มทับบ้านพัก ณ หมู่ที่ ๓ ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๗. เมื่อ ๑๐ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( พัน.ร.ฉก.นย.จันทบุรี)จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่สร้างบ้าน นางสมหมาย  เซลรัมย์ ตามโครงการสร้างบ้านผู้ยากไร้ กาชาดจังหวัดจันทบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บ้านเลขที่ ๘๓/๔ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

๘. เมื่อ ๑๐ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชค.ทพ.นย.๒ ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ร่วมกันยกพระขึ้นสู่ยอดซุ้มประตูวัด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ บริเวณซุ้มประตูวัดทรัพย์เจริญ หมู่ ๑๑ ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี