กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชป.ที่ ๑๒ ศปชด.ฯ ) จัดกำลังพล ร่วมกับ ชค.ทพ.นย.๒ ฯ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๕

Release Date : 12-04-2022 10:43:35
กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชป.ที่ ๑๒ ศปชด.ฯ ) จัดกำลังพล ร่วมกับ ชค.ทพ.นย.๒ ฯ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  คง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๕

๑๑. เมื่อ ๑๑ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชป.ที่ ๑๒ ศปชด.ฯ ) จัดกำลังพล ร่วมกับ ชค.ทพ.นย.๒ ฯ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองตาคง กลุ่มสตรีอาสา สาธารณสุขตำบลหนองตาคง ชุดพัฒนามวลชนสัมพันธ์ ที่ ๑๓๐๒ฯ สถานีตำรวจภูธรบ้านแปลง และผู้นำหมู่บ้านตำบลหนองตาคง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ ณ สามแยกจางวาง ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายอำเภอโป่งน้ำร้อน เป็นประธาน

๑๒. เมื่อ ๑๑ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชค.ทพ.นย.๒ ฯ ) จัดกำลังพล ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรสะตอนฯ ชุดปฏิบัติการที่ ๑๑ฯ กำนันตำบลสะตอนฯ ผู้ใหญ่บ้านฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ (๗ วันอันตราย) ณ บริเวณสามแยกตลาดกลางบ้านสะตอน ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายสุชิน รุดดิษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอนฯ เป็นประธานฯ

๑๓. เมื่อ ๑๑ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชค.ทพ.นย.๒ ฯ ) จัดกำลังพลร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานในพื้นที่ร่วมพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกราต์ประจำปี ๒๕๖๕ (๗ วันอันตราย) บริเวณแยกจางวาง ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายอำเภอโป่งน้ำร้อนฯ เป็นประธาน

๑๔. เมื่อ ๑๑ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชปศ.๖๑๓ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพล จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม"บวร"บ้าน วัด โรงเรียน โดยร่วมกับพระภิกษุสงฆ์วัดพวาบน พัฒนา ทำความสะอาดพื้นที่และปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดพวาบน หมู่ที่๘ บ้านมะค่า ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

๑๕. เมื่อ ๑๑ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพล จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม"บวร"บ้าน วัด โรงเรียน ทำการพัฒนาตัดหญ้าเก็บกวาดทำความสะอาดปรับแต่งภูมิทัศน์ พื้นที่บริเวณวัดเกวียนหัก ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

๑๖. เมื่อ ๑๑ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) กำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล จำนวน ๓ นาย เข้าพบปะเยี่ยมเยียน ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้คำแนะนำทางการแพทย์ แจกจ่ายยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อไว้ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19)เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ตามโครงการ หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน ภายใต้กิจกรรม"บวร"(บ้าน วัด โรงเรียน) ให้กับ พระสำรวย ฐิตมงฺคโล อายุ ๘๑ ปี พระลูกวัดคลองขุด หมู่ที่๒ ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๑๗. เมื่อ ๑๑ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชค.ทพ.นย.๒ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรสะตอนฯ ชุดปฏิบัติการที่ ๑๑ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอนฯ กำนันฯ ผู้ใหญ่บ้านฯ ประชาชนในพื้นที่ฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565  โดยจะดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาถนนตลอดเส้นทางสาย ๓๔๒๖  (สะตอน-ทุ่งขนาน) ณ วัดสะตอน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

๑๘. เมื่อ ๑๑ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชค.ทพ.นย.๔ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางสาว เทียม สุขเลิศ อยู่บ้านเลขที่ ๔๑/๒ หมู่ ๕ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๑๙. เมื่อ ๑๑ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( มว.ลว.ไกล กจต.)  จัดกำลังพล ร่วมกับคณะครู และประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านใหม่ ๔ บ้านใหม่ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี