เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (ทหารเกณฑ์ ก่อนปลดประจำการ) หลักสูตรอาชีพเสริม (๖๐ ชั่วโมง)

Release Date : 05-12-2018 14:13:52
เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (ทหารเกณฑ์ ก่อนปลดประจำการ)  หลักสูตรอาชีพเสริม (๖๐ ชั่วโมง)

พลเรือตรี สายันห์  ไอยรารัตน์  เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (ทหารเกณฑ์ ก่อนปลดประจำการ)  หลักสูตรอาชีพเสริม (๖๐ ชั่วโมง)  สาขาการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านเพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็กณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙๐๐

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (ทหารเกณฑ์ ก่อนปลดประจำการ)  หลักสูตรอาชีพเสริม (๖๐ ชั่วโมง)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง