ศบภ.กปช.จต.โดย นบภ.กอง สนช.กจต. และ พัน.ร.๒ ฯ จัดกำลังพล และเจ้าหน้าที่พยาบาล จัดตั้งจุดให้บริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ( ๗ วันอันตราย )

Release Date : 12-04-2022 23:32:42
ศบภ.กปช.จต.โดย นบภ.กอง สนช.กจต. และ พัน.ร.๒ ฯ จัดกำลังพล และเจ้าหน้าที่พยาบาล จัดตั้งจุดให้บริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ( ๗ วันอันตราย )

๑. เมื่อ ๑๒ เม.ย.๖๕ ศบภ.กปช.จต.โดย นบภ.กอง สนช.กจต. และ พัน.ร.๒ ฯ จัดกำลังพล และเจ้าหน้าที่พยาบาล จัดตั้งจุดให้บริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ( ๗ วันอันตราย ) ตั้งแต่ วันที่ ๑๑ -๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ ให้การบริการช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณหน้าค่ายตากสิน ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี

๒. เมื่อ ๑๒ เม.ย.๖๕ ศบภ.กปช.จต.โดย นบภ.ฉก.นย.จันทบุรี จัดกำลังพลบูรณาการกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่พยาบาล จัดตั้งจุดให้บริการประชาชน รวมทั้งตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด จำนวน ๑๑ จุด ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่ วันที่ ๑๑ -๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อให้การบริการช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ( ๗ วันอันตราย )

๓. เมื่อ ๑๒ เม.ย.๖๕ ศบภ.กปช.จต.โดย นบภ.ฉก.นย.ตราด จัดกำลังพลบูรณาการกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่พยาบาล จัดตั้งจุดให้บริการประชาชน รวมทั้งตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด จำนวน ๑๒ จุด ในพื้นที่จังหวัดตราด ตั้งแต่ วันที่ ๑๑ -๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อให้การบริการช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ( ๗ วันอันตราย )

๔. เมื่อ ๑๒ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพล พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นาง มาลี  กำเนิดคต อายุ ๗๐ ปี  ณ บ้านเลขที่ ๗๒/๒๓ หมู่ ๒ บ้านปะอา ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๕. เมื่อ ๑๒ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ ฯ  ) จัดกำลังพลชุดช่างของหน่วย จำนวน ๕ นาย ร่วมกับชุดช่างของ อบต.ด่านชุมพล สนับสนุนก่อสร้างบ้านพักอาศัย ของนางสมคิด ไพรสูตร อายุ ๕๙ ปี ผู้ยากไร้และพิการทางสายตา ณ เลขที่ ๙๗ หมู่ ๑ ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๖. เมื่อ ๑๒ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชค.ทพ.นย.๒ ฯ  ) จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ จัดเตรียมสถานที่ในการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี และทำบุญเทศกาลสงกรานต์ ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดทรัพย์เจริญ หมู่ ๑๑ บ้านทรัพย์เจริญใต้ ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

๗. เมื่อ ๑๒ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชค.ทพ.นย.๔ ฯ  ) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ พัฒนาวัดผักกาดและร่วมกันทำความสะอาดศาลตายายประจำหมู่บ้าน เพื่อเตรียมการจัดพิธีสักการะบูชาบรรพบุรุษของหมู่บ้าน ในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ บ้านผักกาด หมู่ ๓ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๘. เมื่อ ๑๒ เม.ย.๖๕ ศบภ.กปช.จต. โดย นบภ.ฉก.นย.จันทบุรี (มว.ลว.ไกล กจต.)  จัดกำลังพลพร้อมด้วยรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน สนับสนุนนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยดำเนินการแจกจ่ายน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค จำนวน ๑ เที่ยว (น้ำ ๖,๐๐๐ ลิตร) เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน ให้แก่ นาง จารย์ กาบภิรมย์ อายุ ๘๑ ปี และ นางสาว ทองดี พิมพ์น้อยอายุ ๕๖ ปี ณ บ้านไม่มีเลขที่ หมู่ ๒ บ้านพญากำพุช ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๙. เมื่อ ๑๒ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชป.ที่ ๑๑ ศปชด.ฯ ) จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับเจ้าหน้าที่ ตร.สภ.สะตอน, ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๒ฯ, เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านสะตอน ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนา ทำความสะอาดบริเวณถนนด้านหน้าวัดสะตอน บ้านสะตอนเหนือ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

๑๐. เมื่อ ๑๒ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชป.ที่ ๑๒ ศปชด.ฯ )จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ ชค.ทพ.นย.๔ ฯ สถานีตำรวจภูธรบ้านแปลง สถานีตำรวจภูธรอำเภอโป่งน้ำร้อน ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ร่วมโครงการปล่อยพันธุ์ปลา และเก็บขยะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ อ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี