ผู้บัญชาการทหารเรือและนายกสมาคมภริยาทหารเรือส่งคำอวยพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๕

Release Date : 13-04-2022 21:25:14
ผู้บัญชาการทหารเรือและนายกสมาคมภริยาทหารเรือส่งคำอวยพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๕

พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ และ นางศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ส่งคำอวยพรและความปรารถนาดีมายัง กำลังพลกองทัพเรือ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๕ ความว่า "เนื่องในโอกาสวันเถลิงศกใหม่และวันสงกรานต์ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้งในห้วงเดือนเมษายน ๒๕๖๕ นี้ ผมขอส่งความปรารถนาดีมายังข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง ของกองทัพเรือ รวมถึงครอบครัว ขอให้ปราศจากทุกข์โศกปลอดโรค ปลอดภัย คิดหวังสิ่งใดขอให้สมความปรารถนา และมีพลังกาย พลังใจ ที่เข้มแข็ง พร้อมที่จะร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ ไปด้วยกัน เพื่อนำพากองทัพเรือที่รักของพวกเราให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป "