รอง ผบ.กปช.จต. เป็นผู้แทน ผบ.กปช.จต. เดินทางมาตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ จุดบริการประชาชน

Release Date : 14-04-2022 22:19:18
รอง ผบ.กปช.จต. เป็นผู้แทน ผบ.กปช.จต. เดินทางมาตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ จุดบริการประชาชน

เมื่อ ๑๓ เม.ย.๖๕  เวลา ๐๙๓๐ กปช.จต. โดย พล.ร.ต. อภิรักษ์ กลิ่นหม่น รอง ผบ.กปช.จต. เป็นผู้แทน ผบ.กปช.จต. เดินทางมาตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ จุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ ตามพื้นที่ต่าง  ๆ ในจังหวัดตราด