รอง ผบ.กปช.จต. เป็นผู้แทน ผบ.กปช.จต. ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ และให้กำลังใจกำลังพล

Release Date : 14-04-2022 22:39:40
รอง ผบ.กปช.จต. เป็นผู้แทน ผบ.กปช.จต. ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ และให้กำลังใจกำลังพล

เมื่อ ๑๔ เม.ย.๖๕  เวลา ๐๙๓๐ กปช.จต. โดย พล.ร.ต. อภิรักษ์ กลิ่นหม่น รอง ผบ.กปช.จต. เป็นผู้แทน ผบ.กปช.จต. ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ และให้กำลังใจกำลังพล หน่วยงานราชการ ฝ่ายปกครอง และผู้นำชุมชน ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ จุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ ในพื้นที่ อ.โป่งน้ำร้อน และ อ.สอยดาว จังหวัดจันทบุรี