รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรม “วันกองทัพเรือ” ประจำปี ๒๕๖๑

Release Date : 05-12-2018 14:25:38
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรม “วันกองทัพเรือ” ประจำปี ๒๕๖๑

พลเรือตรี บำรุงรัก  สรัคคานนท์ รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรม “วันกองทัพเรือ” ประจำปี ๒๕๖๑  กิจกรรมประกอบด้วย  พิธีถวายเครื่องราชสักการะและเครื่องบวงสรวง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช   พิธีถวายเครื่องราชสักการะและเครื่องบวงสรวง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์   สักการะพระพุทธลีลาราชนาวีศรีนันทอุทยานมิ่งมงคล   พิธีฟังสารผู้บัญชาการทหารเรือ พิธีทำบุญประจำปีวันกองทัพเรือ และการแสดงนิทรรศการทางทหาร โดยมี นายวิทูรัช  ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมในพิธีฯ ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรม “วันกองทัพเรือ” ประจำปี ๒๕๖๑
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง