กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชพส.๑๓๐๒ฯ ) จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับ ชค.ทพ.นย.๔ ฯ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่

Release Date : 19-04-2022 23:16:47
กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชพส.๑๓๐๒ฯ ) จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับ ชค.ทพ.นย.๔ ฯ  และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่

๑. เมื่อ ๑๘ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชพส.๑๓๐๒ฯ ) จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับ ชค.ทพ.นย.๔ ฯ  และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกันสำรวจและพัฒนาทำความสะอาด บริเวณหลุมหลบภัยหลังหมู่บ้าน เพื่อให้พร้อมต่อการใช้งานเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ณ ม.๑ บ.เนินดินแดง ฯ  และ  บ.หนองกก ม.๗  ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๒. เมื่อ ๑๘ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (  ร้อย.ยานเกราะ กจต.)  จัดกำลังพล จำนวน ๑๒ นาย ร่วมกับ  คณะครู และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ฯ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ"บวร"(บ้าน วัด โรงเรียน) ทำการพัฒนาพื้นที่ ทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ ณ โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

๓. เมื่อ ๑๘ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ  วัดคลองนนทรี  หมู่ที่ ๒ บ้านด่านใหม่ ตำบลเกาะช้าง  อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

๔. เมื่อ ๑๘ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพล พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางนอบ หัษฎงคต อายุ ๙๓ ปี เป็นผู้สูงอายุ อยู่บ้านเลขที่ ๗  หมู่ที่๔ ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๕. เมื่อ ๑๘ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพล จำนวน ๗ นาย  ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เทพื้นปูนซีเมนต์บริเวณโรงครัวของสำนักสงฆ์ ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ สำนักสงฆ์เขาอุดมโชค หมู่ ๒ บ้านปะอา ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๖. เมื่อ ๑๘ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพล พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นาง ไก่  เอมโอด อายุ ๗๓ ปี ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ณ บ้านเลขที่ ๓๒ ฯ และ นางนิตยา  จุลทั่วทึก อายุ ๕๒ ปี ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ณ บ้านเลขที่ ๒๐/๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๗. เมื่อ ๑๘ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( พัน.ร.ฉก.นย.จันทบุรี) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑๔ฯ และประชาชนในพื้นที่ สนับสนุนการก่อสร้างบ้านพักของ นาง สมหมาย เซลรัมย์ ตามโครงการสร้างบ้านผู้ยากไร้กาชาดจังหวัดจันทบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บ้านเลขที่ ๘๓/๔ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี