รอง ผบ.กปช.จต.(นย.) เป็นผู้แทน ผบ.กปช.จต. เดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้กับ น.ส.ศศิกานต์ เสงี่ยมกลาง ซึ่งเป็นผู้ประสบอัคคีภัยตั้งแต่วันที่ ๑๔ ม.ค.๖๕ ที่ผ่านมา ตามโครงการ “สร้างบ้านให้ผู้ประสบสาธารณภัย”

Release Date : 21-04-2022 14:19:28
รอง ผบ.กปช.จต.(นย.) เป็นผู้แทน ผบ.กปช.จต. เดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้กับ น.ส.ศศิกานต์  เสงี่ยมกลาง  ซึ่งเป็นผู้ประสบอัคคีภัยตั้งแต่วันที่ ๑๔ ม.ค.๖๕ ที่ผ่านมา ตามโครงการ “สร้างบ้านให้ผู้ประสบสาธารณภัย”

เมื่อ ๒๐ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย พล.ร.ต.อภิรักษ์ กลิ่นหม่น รอง ผบ.กปช.จต. เป็นผู้แทน ผบ.กปช.จต. เดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้กับ น.ส.ศศิกานต์  เสงี่ยมกลาง  ซึ่งเป็นผู้ประสบอัคคีภัยตั้งแต่วันที่ ๑๔ ม.ค.๖๕ ที่ผ่านมา ตามโครงการ “สร้างบ้านให้ผู้ประสบสาธารณภัย” ดำเนินการก่อสร้างโดยกำลังพลของ ชค.ทพ.นย.๑ ฯ บูรณาการร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ ณ บ้านเลขที่ ๑๓๗ หมู่ที่ ๑ บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล  ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด