รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทนผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมโครงการ BIG CLEANING DAY

Release Date : 05-12-2018 14:29:15
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทนผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ร่วมโครงการ BIG CLEANING DAY

พลเรือตรี อดินันท์  สุนทรารักษ์  รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทนผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ร่วมโครงการ BIG CLEANING DAY  โดยมี นายวิทูรัช  ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีฯ ณ อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘๓๐

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทนผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ร่วมโครงการ BIG CLEANING DAY
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง