กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๓ ศปศ.๖๑) เวลา ๐๙๐๐ จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)

Release Date : 24-04-2022 13:35:04
กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๓ ศปศ.๖๑) เวลา ๐๙๐๐ จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)

๑. เมื่อ ๒๓ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๓ ศปศ.๖๑) เวลา ๐๙๐๐ จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองน้ำเย็น บ้านบ่อไฟไหม้ ฯ โดยปฏิบัติงานเสร็จสิ้นเมื่อเวลา ๑๒๓๐ ขณะเดินทางกลับฐานปฏิบัติการฯ ได้พบประชาชนประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง(ซาเล้ง)เสียหลักชนกับต้นไม้ข้างทาง ทราบชื่อผู้บาดเจ็บคือ นางวิกาญดา    มาระสา อายุ ๕๔ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๕๒ หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อไฟไหม้ฯ มีบาดแผลบริเวณศรีษะ จึงจัดเจ้าหน้าที่พยาบาลเข้าดำเนินการช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้นในทันที พร้อมทั้งประสานรถกู้ภัยนำตัวผู้บาดเจ็บส่ง โรงพยาบาลแก่งหางแมวฯ เพื่อเข้ารับการรักษาต่อไป เหตุเกิดบริเวณถนนทางเข้า บ้านบ่อไฟไหม้ หมู่ที่ ๔ ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

๒. เมื่อ ๒๓ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชป.ที่ ๒๒ ศปชด.กปช.จต.) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ สำนักสงฆ์บ้านท่ากุ่ม หมู่ที่ ๓ ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๓. เมื่อ ๒๓ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลรักษาสุขภาพ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นายเอี้ยม สงวนหงษ์ อายุ ๙๓ ปีและนางวารี สงวนหงษ์ อายุ ๘๑ ปี ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ ณ บ้านเลขที่ ๒๗ หมูที่๖ ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด