กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชพส.๑๓๐๖ฯ) จัดกำลังพล ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่บริเวณด้านหน้า สนง.เกษตรอำเภอเกาะกูด

Release Date : 30-04-2022 17:21:12
กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชพส.๑๓๐๖ฯ) จัดกำลังพล  ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่บริเวณด้านหน้า สนง.เกษตรอำเภอเกาะกูด

๑. เมื่อ ๒๙ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชพส.๑๓๐๖ฯ) จัดกำลังพล ร่วมกับเกษตรอำเภอเกาะกูด และพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะกูด ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่บริเวณด้านหน้า สนง.เกษตรอำเภอเกาะกูด เป็นแปลงเกษตรต้นแบบในการเพาะกล้าพันธุ์ผัก เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการบริหารจัดการ “โครงการครัวเรือนยากจน” ณ บ.คลองหินดำ ม.๑ ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จว.ตราด

๒. เมื่อ ๒๙ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๓ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลรักษาสุขภาพ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางเสาวลักษณ์   สุวรรณ อายุ ๗๓ ปี ณ บ้านเลขที่ ๕๔ หมู่ที่ ๗ บ้านชำตาเรือง ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

๓. เมื่อ ๒๙ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลรักษาสุขภาพ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัวนายประทีป พานิชวรพันธ์ อายุ ๗๖ ปี ณ บ้านเลขที่ ๑๔/๑๓ ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

๔. เมื่อ ๒๙ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลร่วมกับ นายภิรมย์ ชุมนุม นายอำเภอเมืองตราด ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ เข้าพบปะเยี่ยมเยียนครอบครัวประชาชนที่ยากจน เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อน ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) โดยเข้าพบปะเยี่ยมเยียนนายณรงค์ สงวนหงษ์ อายุ ๖๗ ปี  ณ บ้านเลขที่ ๖๗ หมู่ที่ ๖ ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๕. เมื่อ ๒๙ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒) จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน ๑๒ นาย จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมใจพัฒนา ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ โดยดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด  โรงเรียนบ้านหาดเล็ก  ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๖. เมื่อ ๒๙ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพล  ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ สนับสนุนการก่อสร้างบ้านพัก ตามโครงการสร้างบ้าน “ผู้ยากไร้ และผู้พิการทางสายตา” ให้กับ นาง สมคิด ไพรสูตร ณ บ้านเลขที่ ๙๗ หมู่ ๑ ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๗. เมื่อ ๒๙ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย กอง สนช.กจต. (ร้อย.สล.ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี และศาลหลักเมืองจันทบุรี ออกบริการช่วยเหลือประชาชน โดยการบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเฟืองท้าย และตรวจเช็คลมยางให้กับประชาชนที่ใช้รถจักรยานยนต์สัญจรไปมาในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เขต ๒ อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี

๘. เมื่อ ๒๙ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด) จัดกำลังพล และเจ้าหน้าที่พยาบาล ให้การช่วยเหลือ นางสาวพัชรี  ชายศรี อายุ ๕๘ ปี กรณีเกิดอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวชน บริเวณถนนก่อนถึงทางเข้า หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด เจ้าหน้าที่พยาบาล ฯ  ได้ทำการตรวจสอบและทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดย นางสาวพัชรี  ชายศรี มีบาดแผลถลอกบริเวณใบหน้า มีเลือดออกในช่องปาก และแขนซ้ายได้รับบาดเจ็บ ยังรู้สึกตัว จึงได้ทำการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลตราดเพื่อเข้ารับการรักษาต่อไป

๙. เมื่อ ๒๙ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสาพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลรักษาสุขภาพ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมพระอธิการเหลือง ญาณวโร เจ้าอาวาสวัดวังยาว ณ วัดวังยาว หมู่ ๔ ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

๑๐. เมื่อ ๒๙ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ ฯ ) จัดกำลังพล เข้าดำเนินการก่อสร้างบ้านพักอาศัยในโครงการ "สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้" ให้กับ นายประสิทธิ์ งัดขุดทด ภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ ๖๘/๙หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

๑๑. เมื่อ ๒๙ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๔ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๑๒. เมื่อ ๒๙ เม.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ร.ฉก.นย.จันทบุรี) จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิ ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี