คำกล่าวของ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ นักเรียนจ่าทหารเรือและนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ

Release Date : 30-04-2022 17:49:59
คำกล่าวของ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ นักเรียนจ่าทหารเรือและนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ

คำกล่าวของ พล.ร.อ.สมประสงค์  นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ นักเรียนจ่าทหารเรือและนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕  ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ

รูปภาพที่เกียวข้อง
คำกล่าวของ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ นักเรียนจ่าทหารเรือและนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง