เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี ขั้นต้น – ขั้นกลาง รุ่นที่ ๖

Release Date : 05-12-2018 15:36:05
เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี ขั้นต้น – ขั้นกลาง รุ่นที่ ๖

พลเรือตรี สายัณห์  ไอยรารัตน์ เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี ขั้นต้น – ขั้นกลาง รุ่นที่ ๖  พร้อมกับประดับเข็มสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ และกล่าวให้โอวาท ณ กองร้อยกองบังคับการและบริการ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐๓๐