กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชพส.๑๓๐๖ฯ) จัดกำลังพลแจกจ่ายต้นพันธุ์ผักโครงการครัวเรือนยากจน

Release Date : 04-05-2022 16:09:00
กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชพส.๑๓๐๖ฯ) จัดกำลังพลแจกจ่ายต้นพันธุ์ผักโครงการครัวเรือนยากจน

๑. เมื่อ ๓ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชพส.๑๓๐๖ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับ จนท.พัฒนาชุมชนอำเภอเกาะกูด และ จนท.เกษตรอำเภอเกาะกูด แจกจ่ายต้นพันธุ์ผักโครงการครัวเรือนยากจน เพื่อเป็นการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน ให้กับประชาชนในพื้นที่ ณ บ.อ่าวสลัด ม.๖ ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จว.ตราด

๒. เมื่อ ๓ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๓ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพล ร่วมกับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสามพี่น้อง และประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๙ ตำบลสามพี่น้อง ฯ ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงที่พักอาศัยให้กับนายเทียม   สายสิทธิ อายุ ๖๙ ปี ตามโครงการของมูลนิธิศุภรรณนิมิต ประจำปี ๒๕๖๕ ในการปรับปรุง ซ่อมแซมที่พักอาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ณ บ้านเลขที่ ๒๘ หมู่ที่ ๙ บ้านเหมืองแร่ ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

๓. เมื่อ ๓ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑)  จัดกำลังพล พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นายจรูญ อาชีวะ อายุ ๗๔ ปี ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง และ นางวิราภรณ์ อาชีวะ ป่วยเป็นโรคกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท ณ บ้านเลขที่ ๗๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๔. เมื่อ ๓ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ)  จัดกำลังพล พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางหน่วง ภัคดี อายุ ๗๓ ปี ณ บ้านเลขที่ ๔๐/๓ หมู่ ๒ ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๕. เมื่อ ๓ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒)  จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนคลองมะขาม บ้านคลองมะขาม หมู่ ๑ ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๖. เมื่อ ๓ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพล  ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ สนับสนุนการก่อสร้างบ้านพัก ตามโครงการสร้างบ้าน “ผู้ยากไร้ และผู้พิการทางสายตา” ให้กับ นาง สมคิด ไพรสูตร ณ บ้านเลขที่ ๙๗ หมู่ ๑ ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๗. เมื่อ ๓ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ ฯ ) จัดกำลังพล เข้าดำเนินการก่อสร้างบ้านพักอาศัยในโครงการ "สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้" ให้กับ นายประสิทธิ์ งัดขุดทด ภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ ๖๘/๙ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

๘. เมื่อ ๓ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ ฯ ) จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ  โรงเรียนบ้านซับตารี  ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

๙. เมื่อ ๓ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ร.ฉก.นย.จันทบุรี ) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ  วัดป่าคลองมะลิ ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

๙. เมื่อ ๓ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ร.ฉก.นย.จันทบุรี ) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ  วัดป่าคลองมะลิ ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี