ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

Release Date : 04-05-2022 23:40:26

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง