กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลจิตอาสา จัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ท่องเที่ยวตลาดชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวบ้านสลักเพชรเหนือฯ

Release Date : 07-05-2022 09:55:32
กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลจิตอาสา จัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ท่องเที่ยวตลาดชุมชน  เพื่อการท่องเที่ยวบ้านสลักเพชรเหนือฯ

๑. เมื่อ ๖ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับสภาองค์กรชุมชนตำบลเกาะช้างใต้ ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ท่องเที่ยวตลาดชุมชน  เพื่อการท่องเที่ยวบ้านสลักเพชรเหนือฯ ภายใต้โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อถวายเป็นพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ศาลาประชาคมบ้านสลักเพชรเหนือ หมู่ที่๕  ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

๒. เมื่อ ๖ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลรักษาสุขภาพ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางพนม เขื่อนสุวรรณ อายุ ๔๓ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๔๔/๗ หมู่ที่๘  ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

๓. เมื่อ ๖ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลรักษาสุขภาพ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยม นมัสการ พระมหาเพ็ช ฐานิสฺสโร เจ้าอาวาสวัดอ่าวช่อ ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๔. เมื่อ ๖ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพล  ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ สนับสนุนการก่อสร้างบ้านพัก ตามโครงการสร้างบ้าน “ผู้ยากไร้ และผู้พิการทางสายตา” ให้กับ นาง สมคิด ไพรสูตร ณ บ้านเลขที่ ๙๗ หมู่ ๑ ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๕. เมื่อ ๖ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก"รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดินสืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น" ณ บริเวณสวนเกษตร ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จว.ตราด

๖. เมื่อ ๖ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด และขนอุปกรณ์ในการก่อสร้าง ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านโขดทราย  ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๗. เมื่อ ๖ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ สนับสนุนการก่อสร้าง ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ สำนักสงฆ์เขาอุดมโชค หมู่ ๒ บ้านปะอา ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๘. เมื่อ ๖ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชป.ที่ ๑๒ ศปชด.กปช.จต.) จัดกำลังพลพร้อมจิตอาสา จนท.พยาบาล ร่วมกับเจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน  เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลรักษาสุขภาพ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นายคริสต์มาส  วางแก้ว อายุ ๔๑ ปี ณ บ้านจางวาง หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๙. เมื่อ ๖ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก"รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดินสืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น" ณ บ้านคลองมะนาว ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๑๐. เมื่อ ๖ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ ฯ) จัดกำลังพลพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลรักษาสุขภาพ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมนมัสการ พระครูธรรมสรคุณ เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม และพระลูกวัด จำนวน ๓ รูป  ณ วัดไผ่ล้อม หมู่ ๖  ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

๑๑. เมื่อ ๖ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๔ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก"รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดินสืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น" ณ บ.หนองบอน ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๑๒. เมื่อ ๖ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๔ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ หมู่ ๔ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี