กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

Release Date : 05-12-2018 15:48:19
กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑  กิจกรรมประกอบด้วย การทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีบำเพ็ญกุศล  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติ จำนวน ๘๙,๐๐๐ ตัว และการทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยการร่วมกันพัฒนาเก็บขยะในพื้นที่ป่าชายเลนบ้านเสม็ดงาม โดยมี พลเรือตรี  บำรุงรัก  สรัคคานนท์ รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธาน  พร้อมด้วย นายวิทูรัช  ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ร่วมพิธีฯ  ณ บริเวณพื้นที่ป่าชายเลนบ้านเสม็ดงาม หมู่ที่ ๑๐ ตำหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑