รอง ผบ.กปช.จต. เป็นผู้แทน ผบ.กปช.จต. ร่วมกิจกรรม " รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริ "

Release Date : 10-05-2022 22:07:25
รอง ผบ.กปช.จต. เป็นผู้แทน ผบ.กปช.จต. ร่วมกิจกรรม " รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริ "

๑. เมื่อ ๑๐ พ.ค.๖๕ กปช.จต. โดย พล.ร.ต. อภิรักษ์  กลิ่นหม่น  รอง ผบ.กปช.จต. เป็นผู้แทน ผบ.กปช.จต.ร่วมกิจกรรม " รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริ " พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จว.จันทบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
รอง ผบ.กปช.จต. เป็นผู้แทน ผบ.กปช.จต. ร่วมกิจกรรม " รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริ "
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง