รอง ผบ.กปช.จต. เป็นผู้แทน ผบ.กปช.จต. พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา จำนวน ๓๐ นาย ร่วมบูรณาการกับจังหวัดจันทบุรีในการฟื้นฟู "คลองน้ำใส"

Release Date : 10-05-2022 22:09:08
รอง ผบ.กปช.จต. เป็นผู้แทน ผบ.กปช.จต. พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา จำนวน ๓๐ นาย ร่วมบูรณาการกับจังหวัดจันทบุรีในการฟื้นฟู "คลองน้ำใส"

 เมื่อ ๑๐ พ.ค.๖๕ กปช.จต. โดย พล.ร.ต.ปราโมทย์  เสริมสัย รอง ผบ.กปช.จต. เป็นผู้แทน ผบ.กปช.จต. พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา จำนวน ๓๐ นาย ร่วมบูรณาการกับจังหวัดจันทบุรีในการฟื้นฟู "คลองน้ำใส" แหล่งน้ำต้นแบบของจังหวัดตามพระราชปณิธานในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๑๒ พ.ค.๖๕ โดยมี นายสุธี ทองแย้ม ผวจ.จันทบุรีเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม ณ วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี