กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ป.กจต.) จัดกำลังพล และเจ้าหน้าที่พยาบาล สนับสนุนโรงเรียนบ้านทรัพย์ประเมิน ในการดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี ATK ให้แก่ครู

Release Date : 13-05-2022 23:00:57
กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ป.กจต.) จัดกำลังพล และเจ้าหน้าที่พยาบาล สนับสนุนโรงเรียนบ้านทรัพย์ประเมิน ในการดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี ATK ให้แก่ครู

๑. เมื่อ ๑๑ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ป.กจต.) จัดกำลังพล และเจ้าหน้าที่พยาบาล สนับสนุนโรงเรียนบ้านทรัพย์ประเมิน ในการดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี ATK ให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนบ้านทรัพย์ประเมิน หมู่ที่ 9 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๒. เมื่อ ๑๑ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนวัดเกวียนหัก (สมบัติราษฎร์นุกูล) หมู่ที่ ๗ ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

๓. เมื่อ ๑๑ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ณ  วัดธรรมาภิมุข(ไร่ป่า) หมู่ที่ ๓ ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๔. เมื่อ ๑๑ พ.ค.๖๕ เวลา ๐๖๐๐ ศบภ.กปช.จต. โดย นบภ.ฉก.นย.จันทบุรี ( ชค.ทพ.นย.๔ ฯ และ มว.ลว.ระยะไกล กจต. ) จัดกำลังพล เจ้าที่พยาบาล นักดำน้ำและอุปกรณ์ดำน้ำ ร่วมกับมูลนิธิกู้ภัยสว่างกตัญญูจันทบุรี สนับสนุนการค้นหา นาง ฉวี  จ๊าบ อายุ ๓๙ ปี ชาวกัมพูชา ผู้ประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต บริเวณคลองโป่งน้ำร้อน ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี และได้พบร่างผู้ประสบภัยเมื่อเวลา ๑๑๓๐ จึงได้นำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาและส่งมอบให้ มูลนิธิกู้ภัยสว่างจันทบุรี นำส่งโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อนต่อไป

๕. เมื่อ ๑๑ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๔ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านเนินดินแดง หมู่ ๑ ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๖. เมื่อ ๑๑ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๔ ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เทพื้นปูนศาลาการเปรียญ  ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดสันติพัฒนา หมู่ ๑๑ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๗. เมื่อ ๑๑ พ.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ร.ฉก.นย.จันทบุรี) จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน ๓๐ นาย ร่วมบูรณาการกับจังหวัดจันทบุรีในการฟื้นฟู "คลองน้ำใส" แหล่งน้ำต้นแบบของจังหวัด ตามพระราชปณิธานในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ณ  บริเวณริมคลองน้ำใส ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

๘. เมื่อ ๑๑ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ร้อย.ยานเกราะ กจต.) จัดกำลังพลร่วมกับคณะครูและประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๙. เมื่อ ๑๑ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชป.ที่ ๑๑ ศปชด.กปช.จต.) จัดกำลังพลร่วมกับผู้นำหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ จัดเตรียมสถานที่ในการทำกิจกรรมทางศาสนา ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ ตลาดสดตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี

๑๐. เมื่อ ๑๑ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนคลองมะขาม หมู่ที่ ๑ บ้านคลองมะขาม ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๑๑. เมื่อ ๑๑ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับคณะครู และประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล หมู่ที่ ๑ ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๑๒. เมื่อ ๑๑ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพลพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลรักษาสุขภาพ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัวประชา จำนวน ๒ ครอบครัว ในพื้นที่ บ.ปะอา ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จว.ตราด

๑๓. เมื่อ ๑๑ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ หน่วยราชการ  และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมฝายประชาอาสาและโครงการ Big Cleaning Day ณ สระประปา หมู่ที่ ๗ ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด